ZERO-lederen: – Det er tre hovedbudskap som alle bør få med seg

– Jeg er optimist, fordi jeg vet at det er mulig.