Volkswagen viste frem nye mobile ladesøyler for elbiler

Inspirert av mobilenes «powerbanks», skal laderne kunne lade elbiler også uten å være tilknyttet strømnettet.

På bilutstillingen i Genève presenterte Volkswagen nye ladesøyler. De har latt seg inspirere av «powerbanks» til mobiltelefoner, og gjenbruker utrangerte elbilbatterier.

Med en energikapasitet på 360 kWh og DC-hurtigladeteknologi med 100 kW effekt, vil batteriene til de kommende MEB-modellene fra Volkswagen kunne lades fra 0 – 80 % på rundt en halv time fra slike ladesøyler.

Volkswagen legger opp til at de nye ladesøylene kan brukes som frittstående mobile enheter, eller som permanent tilknyttet strømnettet.

I den europeiske kraftmiksen, utgjør vind- og solenergi en stadig større andel. En utfordring med disse energikildene, er at den produserte energien må nyttiggjøres med det samme. Med ladesøyler som mellomlager, derimot, vil det være mulig å lagre denne typen ren fornybar energi for bruk når de elektriske bilene trenger det.

Når et høyvoltsbatteri i et kjøretøy er redusert mer enn den gitte toleransen i forhold til nybilytelsen, blir det byttet ut. Da gjennomgår batteriet en omfattende test. Battericeller som faller igjennom i denne testen, blir resirkulert, mens battericeller som består kvalitetskravene kan få et nytt liv i en mobil ladesøyle.

– Vi arbeider med et konsept for resirkulering av råmaterialene i batteriene. I den planlagte pilotlinjen i Salzgitter ligger gjenvinningsgraden på 57%. Målet på sikt er å kunne gjenvinne 97% av råstoffene i utrangerte batterier, sier Thomas Tiedje, leder for teknisk planlegging i Volkswagengruppens komponentavdeling.

Prototyper av de fleksible hurtigladesøylene vises på bilutstillingen i Genève 5. – 17. mars. Fra 2020 starter produksjonen i Volkswagens fabrikk for komponenter i Hannover, og vil dermed komme på markedet parallelt med den nye ID.-familien.

– Også i Norge er denne typen «powerbanks» meget interessante. De vil kunne gi lademuligheter der infrastrukturen i strømnettet er for dårlig til å bygge faste hurtigladepunkter, og vil kunne være med å avhjelpe problemet med peak-belastninger på nettet. Disse ladesøylene kan dermed utgjøre en viktig brikke i den storstilte utbyggingen av ladeinfrastruktur vi står overfor nå, sier Harald Edvardsen-Eibak, direktør for Volkswagen i Norge.

Slik ser de nye ladesøylene fra Volkswagen ut. De kommer med egne batteripakker som består av utrangerte batterier fra elbiler.