Vi hjelper ikke morgendagens helter – De hjelper oss

Kommentar av Chul Christian Aamodt, Utviklingsdirektør i enerWE.

Forskningsinsitusjonen IRIS utarbeidet for en tid tilbake en rapport som viste at gjennomsnittsalderen i oljebransjen har flyttet seg de siste ti årene. De siste årene har det blitt langt flere seniorer i bransjen, og de skal snart gå av med pensjon.

Nedturen i oljebransjen etter 2014 har ikke gjort situasjonen noe bedre. I enkelte bedrifter har ansiennitet trumfet relevant kompetanse i forbindelse med nedbemanning.

I Equinor vil mer enn halvparten av alle ansatte ha gått av med pensjon innen 2030.

Antall søkere til petroleumsfag har falt dramatisk.

Hva betyr det for konkurransekraften til norsk industri om man om få år ikke lenger kan rekruttere fra A-laget, men må hente nyansatte fra C-laget?

Vi hjelper ikke morgendagens helter. De hjelper oss

Tre år på rad har vi fått muligheten til å samarbeide med ungdomsskoleelever i forbindelse med arbeidsuken.

Vi har fått mange tilbakemeldinger om at vi er rause som tar oss tid til å hjelpe ungdomsskoleelevene med relevant erfaring.

Det er feil.

Vi er ikke rause.

Vi ønsker å være en relevant kanal for morgendagens helter. Selv er jeg 41 år. Redaktøren i enerWE er eldre enn meg. Heldigvis har vi med oss Ovidia på laget. Hun er 23 år.

Vi er helt avhengige av hjelp fra morgendagens helter for å kunne kommunisere med morgendagens helter.

— Annonse —

— Annonse slutter —

Sommerstudenter skal videoblogge

Vi i enerWE holder energidebatten saklig, faktabasert og levende. Vi skriver om bransjen, for bransjen. I tillegg løfter vi saker ut av bransjen og opp på samfunnsagendaen.

I sommer skal sommerstudenter i TechnipFMC, Statkraft, Powel og TrønderEnergi videoblogge på enerWE. De skal fortelle om hvordan det er å ha sommerjobb i olje- og energibransjen.

Ta vel i mot dem.

God sommer!

Kommentar av Chul Christian Aamodt, Utviklingsdirektør i enerWE