– Vi burde snakke mye mer om søppel

– Hvis vi lykkes vil Oslo nå klimamålene som byen har satt seg.

Jannicke Gerner Bjerkås er direktør for CO2-fangst og lagring i Fortum Oslo Varme. I dette intervjuet forteller hun om hvordan CO2-fangst og lagring i avfallsbransjen kan bidra positivt for klima og miljø.

– Vi håper at vårt anlegg på Klemetsrud blir det første anlegget i det som forhåpentligvis blir en lang utrulling av CO2-fangstanlegg i energigjennvinningsbransjen