Uten olje- og gassinntektene måtte hver familie betalt 175.000 mer i skatt

Her er nøkkeltallene du bør kunne om olje- og gassinntektene fra norsk sokkel.

Polyteknisk forening og  Olje- og energidepartementet arrangerte i dag et møte om petroleumsaktiviteten og sokkelåret 2018 i Oslo. Selv om det foregikk i hovedstaden, som ifølge tidligere undersøkelser har innbyggerne med det minst positive synet på norsk olje- og gassvirksomhet, ble møtet fullbooket og måtte flyttes til større lokaler hos departementene.

På agendaen sto en gjennomgang av den norske petroleumsaktiviteten, samt at oljedirektør Bente Nyland kjørte en ny runde med sin presentasjon av sokkelåret.

– Det skjer heldigvis ikke så mye i politikken vår fra år til år. Det er en styrke for oss, sier Lars Erik Aamot, ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet på starten av sin presentasjon.

Han viser til at det er bred enighet om norsk oljepolitikk, og at både den nåværende og forrige regjeringen sto for det samme grunnsynet på hvordan oljen og gassen på norsk sokkel skal forvaltes. Unntaket er SV og MDG som ikke alltid er enige med resten av Stortinget om dette.

Ekspedisjonssjefen tar seg god tid til å vise hvor store investeringer og inntekter det er snakk om på norsk sokkel, og påpeker at dagens olje- og gassproduksjon ikke er noe som kommer av seg selv.

– Jobben nå er å opprettholde dette nivået her lengst mulig, sa Aamot.

Han drar frem en presentasjon der han steg for steg viser noen veldig store nøkkeltall.

  • 8.500.000.000.000 kroner

Dette er verdien av det norske oljefondet. Det består av hele 13 siffer, og det viser at verdien av Norges pensjonsfond sitter på verdier for hele 8.500 milliarder kroner.

Aamot gjør et poeng av at mange kanskje tror at dette utelukkende skyldes gode investeringer og dermed høyavkastning fra Yngve Slystad og hans medarbeidere, men så enkelt er det ikke. Han viser et nytt tall:

  • 6.200.000.000.000 kroner

Dette er Norges netto kontantstrøm, altså inntekter fra olje og gass på norsk sokkel, siden år 2000. Det vil altså si at oljeaktiviteten har gitt et påfyll av hele 6.200 av de totalt 8.500 milliardene som står i oljefondet.

Så enkelt er det nok likevel ikke. Slyngstad og oljefondet har bidratt de også, og det må de fortsette å gjøre.

Det neste tallet er fortsatt enormt, men det er litt lavere:

  • 230.000.000.000 kroner

Dette er antall kronestykker som den sittende regjeringen regner med å bruke av oljepenger på statsbudsjettet i år. Det vil si at de planlegger å tappe oljefondet for 230 milliarder kroner for å finansiere det som resten av Norges økonomi ikke klarer å bidra med for å få statsbudsjettet til å gå opp.

Det neste tallet er høyere – heldigvis:

  • 286.000.000.000 kroner

Dette er pengene regjeringen forventer at olje- og gassbransjen klarer å bidra med i 2019. 286 milliarder kroner er hele 56 milliarder mer enn hva som skal brukes, og hvis det slår til øker oljefondet også i år – med mindre vi går på store finansielle tap på investeringene i oljefondet.

Som enerWE tidligere har rapportert ser det dessverre ut til at denne inntekten kan bli litt mindre i år, men året har nettopp begynt og vi kan ikke se bort fra at oljeprisen tar seg opp igjen.

De fleste av disse tallene er det mange som har et forhold til selv om det selvsagt hadde vært bra om langt flere visste om de og forsto hvor viktige de er. De neste tallene er nok ikke fullt så kjente, men de gir kanskje en bedre forståelse for hva de gigantiske tallene faktisk betyr:

  • 8.600.000.000 kroner

8,6 milliarder kroner. Det er fortsatt et høyt tall når man snakker om penger, men for olje- og gassbransjen er det i størrelsesorden av et «lite prosjekts investeringer».

For politikerne, og for folk flest som påvirkes av politikernes beslutninger, er det imidlertid et svært betydelig beløp.

Dette er ekstrabeløpet som regjeringen kan bruke på statsbudsjettet som følge av at de i henhold til handlingsregelen kan bruke 3 prosent av avkastningen til oljefondet. Det betyr at takket være de forventede inntektene på 286 milliarder kroner i 2019, kan de bruke 8,6 milliarder kroner mer når statsbudsjettet for 2020 skal vedtas.

Så kan man selv tenke seg hvordan den politiske debatten blir hvis man trekker 8,6 milliarder kroner vekk fra forhandlingsbordet.

Det neste tallet har også mye å si for hver nordmann:

  • 1.600.000 kroner

Dette er hvor mye oljefondet utgjør for hver eneste norske statsborger. Det betyr at hver og en av oss har hele 1,6 millioner kroner på bok.

Så kan det innvendes at vi ikke får lov til å hente ut pengene og gjøre som vi vil med de, men det er nå uansett bedre å ha de pengene på bok enn om staten skulle hatt en tilsvarende utenlandsgjeld slik mange andre land har.

Det siste tallet som ekspedisjonssjefen viste er det minste, men det er samtidig det tallet som er mest synlig for hver og en av oss:

  • 175.000 kroner

Dette er hvor mye hver eneste norske famile slipper å betale i skatt takket være oljeinntektene.

Det betyr at vi entene måtte ha kuttet mye i statens utgifter eller at vi måtte tjent tilsvarende inntekter på andre felt hvis vi skulle klart å opprettholde velferdsstaten på dagens nivå.

Les også: