Turistforeningen skal kjøre kinoreklame mot vindkraft

– Vi har laget en reklamefilm som er mot vindkraftanlegg i våre verdifulle natur- og friluftslivsområder, ikke mot fornybar kraft generelt sett.

I et Facebook-innlegg har DNT-laget Bergen og Hordaland Turlag lagt ut en videoreklame som de skal vise på kinoen der de skriver at «Nå trapper vi opp kampen mot vindkraftindustrien«.

Det fikk Andreas T. Aasheim i vindkraftforeningen Norwea til å se rødt, og på Twitter spør han om DNT virkelig skal betale for en kinoreklame mot fornybar energi?

Vindkraft er noe som engasjerer mange nordmenn, og enerWE tok kontakt med Den norske turistforening for å spørre hvorfor  de er så negative til å bygge vindkraft på land i Norge?

– Vi er for fornybar kraft, men det må gjøres på en mer naturvennlig måte. Vi mener det ikke bør bygges vindkraftanlegg i verdifulle natur- og friluftslivsområder, fordi det får store negative konsekvenser for friluftslivet, landskapet og dyrelivet. Vi har under 12 prosent villmarkspreget natur igjen i Norge, det må vi ta vare på, sier Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, til enerWE.

I 2017 ble det produsert 2,85 TWh fra vindkraft i Norge. Da var det installert 468 vindturbiner som tilsammen produserte 1,9 prosent av Norges strømproduksjon, ifølge tall fra NVE. Siden den gang har det blitt igangsatt flere vindkraftprosjekter, og det forventes at vindkraften vil bidra med stadig mer av norsk strømproduksjon i årene fremover selv om vannkraften fortsatt er dominerende med mellom 95 og 97 prosent av all norsk strømproduksjon.

En gjennomgang enerWE har gjort av tallene til NVE viser at det ved utgangen av 2018 totalt var 610 installerte vindturbiner etter at syv nye vindkraftparker ble satt i drift.

Det har vært kjent en stund at Den norske turistforening er motstandere av å bygge ut mye vindkraft i Norge fordi de mener at det er en rasering av norsk natur. Samtidig er Norge et langt og utstrakt land der det er mange mulige steder med mye vind og som dermed egner seg godt til å bygge ut vindkraft.

enerWE spør derfor om Den norske turistforening er motstandere av å bygge vindkraft over alt i Norge, eller er det noen steder de ikke har noe imot at det settes opp vindturbiner.

– Det er allerede gitt konsesjon til bygging av over 100 vindkraftanlegg i hele landet. Det er mange av disse Turistforeningen ikke har protestert på. Hvis vindkraftturbinene kan legges til industriområder har vi ikke noe i mot vindkraft, sier Ødven.

Samtidig er det ikke bare å sette opp en vindturbin inne på et område som er regulert til industrien. Det må nødvendigvis være gode vindforhold, og så må vindturbinene spres over et visst areal for å kunne være effektive. Hvis vindturbinene står for tett skaper de turbulens som gjør at de ødelegger for hverandres effektivitet og mulighet til å utnytte vinden.

I vindkraftbransjen er de oppgitt over Turistforeningen, og mener at de i praksis sier nei til ny fornybar energi som verden sårt etterspør. Det er ikke Bergen og Hordaland Turforening enig i.

– Det handler om å finne en balanse her. Vi er for fornybar energi, men vi må velge de løsningene som både kan bidra til bedre klima samtidig som vi tar vare på det vi har igjen av villmarkspreget natur i Norge, sier Ødven.

Her trekker han frem vannkraft, energieffektivisering og andre fornybare energikilder som bedre alternativer enn vindkraft på land.

– Vi må gjøre eksisterende vannkraftverk mer effektive, vi må spare energi og vi kan ha vindkrafttubiner til havs. Solcelle, bølgeenergi og jordvarme er også andre energikilder vi kan ta i bruk. Dette handler om politisk vilje, sier Ødven.

På alle disse områdene gjøres det allerede ganske mye. Når det gjelder økt utnyttelse av vannkraften var det for eksempel et eget seminar arrangert av miljøorganisasjonen ZERO om det på starten av året. Der kom de frem til at det var noe potensiale, men at det kom veldig an på om man bare oppgraderte eksisterende vannkraftverk eller om man også tok i bruk mer vann fra naturen for å få det til.

Ifølge Energi Norge ligger det et potensiale på henholdsvis 5 og 15 nye TWh på å utnytte vannkraften bedre – henholdsvis uten eller med ytterligere inngrep i naturen.

NVE jobber med å utvikle en nasjonal ramme for vindkraft på land. Som en del av det arbeidet brukes det mye tid på å kartlegge hvor i landet det er best å bygge vindkraftparker, og da er naturen og miljøet rundt noe som vektlegges. Tanken bak er å avveie forskjellige hensyn slik at vindkraftparkene bygges der Norge får mest mulig ut av de samtidig som ulempene holdes til et minimum.

Ødven og turistforeningen er imidlertid ikke fornøyd med vektleggingen, og vil stanse hele arbeidet med den nasjonale rammeplanen.

På sin hjemmeside har de ramset opp følgende argumenter mot vindkraft på land:

 • De største vindturbinene er opp til 250 meter høye og kan sees fra minst 50 kilometers avstand.
 • Det bygges ca 800 meter anleggsvei pr. vindturbin.
 • Foran hver turbin bygges det en oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane.
 • Irreversible naturinngrep med store sprengninger i terrenget.
 • Støyplage ved at hver av monsterturbinene gir opp mot 110 dB.
 • Private selskaper (ofte utenlandske) tar ut profitten.
 • Digre vindkraftturbiner og veianlegg skader dyrelivet.
 • Tap av urørt natur. Det er kun 12% villmarkspreget natur igjen i Norge.
 • Vindkraft er meget arealkrevende og utgjør store industrianlegg.
 • Farlige iskast fra turbinbladene vinterstid.
 • Mange av de høye vindkraftturbinene har blinkende lys pga flysikkerhet. Dette sees fra veldig lang avstand.
 • Tap av verdifulle turområder.

Disse faktaene bestrides imidlertid av vindkraftbransjen.

– Hvis DNT oppriktig mener at vi kan begrense klimaendringene til noe mindre enn katastrofale uten mer fornybar energi, er de helt i utakt med det som kan krype og gå av verdens klimaforskere. Og hvis DNT mener at halvsannheter ala «faktaene» som ramses opp i oppropet er veien å gå for en konstruktiv debatt om hvor vindkraft er akseptabelt, vel, dem om det, uttalte Aasheim til enerWE tidligere i januar.

Han er forøvrig ikke alene om å være kritisk til DNT’s kamp mot vindkraften. Tord Lien er regionsdirektør i NHO Trøndelag, og i et tidligere intervju med enerWE påpekte han at den største trusselen mot kvaliteten i de fleste norske naturområdene er klimaendringene.

– Det må alle som er glade i å være ute i naturen ta inn over seg. Så er det myndighetenes oppgave å legge til rette for økt produksjon av fornybar kraft, til nytte både for klima, arbeidsplasser og inntekter, men også å balansere hensynet til naturmangfold, andre næringer og friluftslivet, uttalte Lien.

Ifølge Opprop.net er det nå over 7066 som har signert på Turistforeningens opprop mot ytterligere utbygging av vindkraft i Norge.

– Det er fint å se at flere og flere folk forstår konsekvensene av de store og evige naturinngrepene som kommer som følge av vindkraftanlegg, selv om Aasheim dessverre ikke ennå er blant dem, sier Ødven.

Turistforeningen er oppgitt over at deres motstand mot vindkraft på land likestilles med motstand mot fornybar energi.

– Vi har laget en reklamefilm som er mot vindkraftanlegg i våre verdifulle natur- og friluftslivsområder, ikke mot fornybar kraft generelt sett. Vi er for fornybar energi, sier Ødven.

På spørsmål om når kinoreklamen skal vises, får vi høre at den skal gå ganske lenge.

– Den går fra 2. februar til 26. mai, sier Ødven til enerWE.

Les mer: