Staten dro inn 49,5 milliarder fra olje og gass på tre måneder

På tre måneder har olje- og gassinntektene dratt inn nok penger til å dekke hele forsvarsbudsjettet.

Olje og gass er en innbringende næring, og det er ingen andre bransjen som kan skilte med tilsvarende inntjening.

Nå har SSB lagt frem oppdaterte tall for statsregnskapets inntekter og utgifter, og de viser at de samlede inntektene fra olje og gass i årets første kvartal var på 49,5 milliarder kroner.

Inntektene fordelte seg slik:

  • Skatter på utvinning av petroleum: 15,0 milliarder kroner
  • Avgifter på utvinning av petroleum: 0,6 milliarder kroner
  • Netto kontantstrøm fra SDØE: 31,8 milliarder kroner
  • Utbytte fra Equinor: 2,1 milliarder kroner

Dette er markant mer enn samme kvartal i fjor. Da var inntektene «bare» på 36,6 milliarder kroner. Samtidig var det mindre enn fjerde kvartal i fjor da de totalt endte på 51,4 milliarder kroner.

49,5 milliarder kroner er forøvrig nok til å dekke hele forsvarsbudsjettet. Det er i år på 45,4 milliarder, og det pågår en politisk diskusjon om å øke det for å innfri NATO-forpliktelsene.

Les også: