Siste del i studiefasen av Norcems karbonfangstanlegg har startet

Forprosjekteringsstudiets mål er å kvalitetssikre prosjektet og levere et forsterket estimat på teknologi og kostnader, og dermed redusere usikkerheten.

Norcem startet i går forprosjekteringsstudien til karbonfangstanlegget i Brevik. Sammen med underleverandører er målet å levere en detaljert prosjektrapport innen august 2019, skriver selskapet i en pressemelding.

Prosjektet som nå er iverksatt vil bli ferdig og overlevert til Gassnova i august 2019. Deretter vil det bli en tredjepartsvurdering, før regjeringen vil komme med innstilling til Stortinget om å eventuelt realisere karbonfangstprosjektet.

Ser frem til neste fase

Per Brevik, direktør for bærekraft i Norcem, er klar for å ta neste steg.

-Vi har nå startet opp et omfattende arbeid hvor målet er å styrke beslutningsgrunnlaget. Vi er trygge på at teknologien fungerer, og vi har med oss gode og erfarne samarbeidspartnere, og alle sammen har en sterk ambisjon om å lykkes.

Trude Sundset, adm. Direktør i Gassnova har stor tro på karbonfangstprosjektet i Brevik.

– Vi er spesielt glade for at Norcem er med i dette prosjektet. Sementindustrien står for fire til fem prosent av det globale utslippet av CO2, og denne industrien sitt bidrag blir derfor viktig i klimaarbeidet. Vi håper at prosjektet i Brevik blir realisert og at sementindustrien i Europa, og resten av verden, kan bli inspirert til å sette i gang tilsvarende tiltak.

Norcem samarbeidspartnere i prosjektet

  • Aker Solutions – CO2-fangst og kondisjonering
  • FLSmidth – Modifisering av eksisterende anlegg
  • Norconsult – Civil
  • Norsk Energi – Teknologikvalifisering
  • Multiconsult- – Konsekvensutredning
  • Periti – Kostnadsestimering
  • ÅF Advansia – En del av Norcems team(prosjektledelse)