Se strømprisen fra dag til dag de siste seks årene

Her er oversikten over når strømmen har vært billig og dyr fra 2014 til 2018.

2018 er over, og det ble et dyrt år for norske strømkunder. Prisen på strøm lå i snitt på 41,9 øre/kWh, og det er markant mer enn de foregående årene:

  • 2013 29,2 øre/kWh
  • 2014 22,9 øre/kWh
  • 2015 17,7 øre/kWh
  • 2016 24,3 øre/kWh
  • 2017 27,1 øre/kWh
  • 2018 41,9 øre/kWh

En visuell presentasjon av de daglige strømprisene viser at 2018 gjennomgående hadde høyere strømpriser enn resten av året, men at det var spesielt på sommeren og høsten at prisen holdt seg veldig høy.

Den aller høyeste strømprisen på en enkeltdag var imidlertid på en fredag i mars. Da var den gjennomsnittlige strømprisen heldt oppe i 89,2 øre/kWh.

Tilsvarende høyt var den forøvrig også i januar 2016. Da var den oppe i 83,7 øre/kWh, men det året lå strømprisene relativt lavt resten av året.

Strømmen har vært dyr i 2018, men på enkeltdager har den vært tilsvarende høy i 2016.

Kilde: Data fra Nord Pool. Analysert av enerWE.

Les mer: