Ny høring om hvordan nettleien skal bli fremover etter mange innspill om effekttariffer

NVE legger opp til ny høring før fremtidens nettleie besluttes.

Tidligere i år sendte NVE ut forslag til endring av hvordan nettselskapene skal utforme nettleien. Der var det blant annet forslag om bruke en modell med effekttariffer.

Nå forteller NVE at de har fått mange innspill, og at de derfor legger opp til enda en ny høring om dette betente temaet.

NVE står fast ved at dagens nettleie må endres for å gi kundene insentiver for å bruke strømmen annerledes enn i dag. Hvis vi fortsetter som før må nettselskapene investere mye mer i økt kapasitet, noe som tildels kan unngås hvis den eksisterende nettkapasiteten utnyttes bedre.

– Strømforbruket blir mer energieffektivt, men også mer effektkrevende ved at vi ønsker å bruke mer strøm på én gang. Nye produkter og bruksområder tilsier at forbruket vil variere mer over tid, med høyt forbruk i korte tidsrom. NVE ønsker en nettleiestruktur som i større grad enn i dag, reflekterer kostnadene den enkelte strømkunde påfører nettet, skriver NVE på sin hjemmeside.

Dette er kriterinene NVE mener må være oppfylt i fremtidig modell for nettleien:

  • Energiledd lik marginaltapskostnad når kapasiteten i strømnettet er god
  • Høyere pris enn marginaltapskostnad når belastningen i strømnettet er høy
  • En rimelig fordeling av de faste kostnadene i strømnettet

Kort fortalt betyr at NVE ser for seg at en modell må differensiere på prisen avhengig av når strømkapasiteten er god og når belastningen er så høy at det nærmer seg å skape utfordringer.

Det siste punktet går på hvordan kostnadene fordeles, og her kan det bli interessant å følge blant annet hvordan den nye nettleien skal forholde seg til kunder med egne solpanel på taket. De bruker mindre strøm, men er fortsatt avhengig av tilknytningen.

NVE tar fortsatt sikte på at ny utforming av nettleien skal innføres fra 2021.

Les også: