Norge importerte mer strøm enn vi eksporterte i uke 25

I ukens kraftrapport ser vi at prisene har falt litt, og at Norge hadde netto import av strøm i forrige uke.

Det er ny uke, og hver mandag henter enerWE ut tall fra Nordpool-børsen for å se hvordan kraftmarkedet har beveget seg i uken før. Denne ukentlige kraftrapporten er under utvikling, og vil bli fortløpende oppdatert i løpet av sommeren.

Strømprisene lå litt lavere i forrige uke enn i de foregående ukene, og for første gang på en liten stund var snittprisen i døgnet på under 400 kroner pr. MWh.

Timeprisen i Oslo, Kristiansand og Bergen svingte fra 329,11 til 454,3 kroner pr. MWh. I snitt lå den på 399,7306 kroner pr. MWh. På sitt meste var den 1,1 ganger så høy som snittprisen på 399.73 kroner og 1,4 ganger så høy som strømprisen på sitt laveste.

Timepriser i Oslo, Bergen og Kristiansand i uke 25.

Timeprisen i Molde, Trondheim og Tromsø svingte fra 348,26 til 446,91 kroner pr. MWh. I snitt lå den på 411,0567 kroner pr. MWh. På sitt meste var den 1,1 ganger så høy som snittprisen på 411.06 kroner og 1,3 ganger så høy som strømprisen på sitt laveste.

Timepriser i Molde, Trondheim og Tromsøe i uke 25.

I forrige uke lå gjennomsnittsprisene på:

Ukedag Oslo Kristiansand Bergen Molde Trondheim Tromsø
1 400.51 400.51 400.51 405.98 405.98 405.98
2 415.08 415.08 415.08 415.08 415.08 415.08
3 398.17 398.17 398.17 415.90 415.90 415.90
4 407.45 407.45 407.45 414.48 414.48 414.48
5 401.02 401.02 399.25 415.55 415.55 415.55
6 390.23 390.23 390.23 412.85 412.85 412.64
7 385.63 385.63 385.63 397.53 397.53 397.55
Gjennomsnittlige spotpriser i uke 25.

Dette betyr at forrige ukes strømpriser ligger godt over gjennomsnittsnivået så langt i år.

Snittpriser hittil i år:

  • Oslo: 367.86 kroner pr. MWh
  • Kristiansand: 362.89 kroner pr. MWh
  • Bergen: 364.18 kroner pr. MWh
  • Molde: 373.26 kroner pr. MWh
  • Trondheim: 373.26 kroner pr. MWh
  • Tromsø: 371.59 kroner pr. MWh

På timesbasis var det ikke de store svingningene. Som vanlig var timeprisen markant lavere på natten enn på dagtid. Unntakene var Molde, Trondheim og Tromsø der nattprisene holdt seg noe høye.

Gjennomsnittlige timepriser i uke 25.

Det ble importert relativt mye strøm i forrige uke, og totalt sett importerte vi mer strøm enn vi eksporterte gjennom uken.

Det var mye import i uke 25.

Den norske strømproduksjonen svingte mye i løpet av uken. På nattestid var den enkelte netter nede i kun 6,8 GWh, og på sitt høyeste var den oppe i 17,2 GWh på morgenkvisten.

Strømproduksjonen pr. time i uke 25.

Strømforbruket holdt seg markant mer stabilt enn produksjonen. Som vanlig er det lavest på nattestid, men forskjellen fra time til time er ikke større enn at det svingte fra 10,5 GWh på det laveste til 14,0 GWh på det høyeste gjennom forrige uke.

Forbruket pr. time i uke 25.