Norge hadde lavest strømpris i Norden på mandag

Og Oslo hadde dyrest strøm i Norge.

Strømprisen svinger fra time til time når den handles på kraftbørsen Nordpool. Markedsaktørene kjøper og selger strømmen i spotmarkedet i megawattimer (MWh), og selger den til forbrukerne i kilowattimer (kWh).

enerWE jobber med å følge tallene tettere, og i den forbindelse eksperimenterer vi nå med en daglig oppdatering av hvordan strømprisene utvikler seg.

Mandag 20. august hadde Norge den desidert laveste gjennomsnittlige strømprisen i Norden. Vi endte på 472,55 kr/MWh i snitt, mens resten av Norden hadde en snittpris på 504,19 kr/MWh. Forskjellen skyldes primært at de andre nordiske landene hadde høyere priser på formiddagen.

Norge hadde lavest strømpris i Norden mandag 20. august.
Land Minstepris Snittpris Makspris
Norge 420.70 472.55 505.43
Sverige 420.70 504.19 578.55
Finland 420.70 504.19 578.55
Danmark 420.70 504.09 578.55

Ser vi på det norske markedet var det litt større variasjoner gjennom døgnet. Da var det Oslo som hadde den høyeste gjennomsnittsprisen med 479,54 kr/MWh, mens Bergen hadde den laveste prisen med 466,60 kroner pr. MWh.

Dette var strømprisene i Norge mandag 20. august.
By Minstepris Snittpris Makspris
Oslo 420.70 479.54 510.91
Kristiansand 420.70 476.40 496.34
Bergen 420.70 466.60 484.38
Molde 420.70 470.91 523.46
Trondheim 420.70 470.91 523.46
Tromsø 420.70 470.91 523.46