Norge hadde billigst strøm i Norden og Oslo hadde dyrest strøm i Norge i går

Torsdag lå strømprisen i Norge på et nivå som tilsvarer 63,7 øre pr. kWh.

Det er skyhøye strømpriser for tiden, og de går tilsynelatende bare opp, opp og opp.

Dette er selvsagt frustrerende for alle nordmenn som merker at strømregningen gjør et større innhugg enn vanlig, og så langt ligger alt tilrette for at juli-regningen vil gjøre et bykst fra en allerede høy strømregning i juni.

Som en del av arbeidet med å dekke strømprisens utvikling har enerWE gjort et dypdykk i tallene fra kraftbørsen Nordpool der strømselskapene kjøper strømmen de selger videre til forbrukerne. Der kjøper strøm på timesbasis som så videreselges med en gjennomsnittlig dagspris.

Ved å se på prisutviklingen her får vi en god indikasjon på hvordan det vil gå med strømregningen i den inneværende måneden.

På landsbasis ser vi at spotprisen i går, torsdag 26. juli, var høyest i Finland og Danmark, og at vi i Norge kom best ut med lavest strømpris. Snittprisen var imidlertid veldig høy med en gjennomsnittspris på 509,34 kroner pr. MWh gjennom døgnet som var.

Regner man det om til pris pr kWh med merverdiavgiften lagt til ender vi med en pris på 63,7 øre pr. kWh. I tillegg til den prisen kommer også påslaget strømselskapet tar ut i fortjeneste, samt nettleie og elavgift.

Spotpriser i Norden torsdag 26. juli.

Strømpriser i Norden:

Land Minstepris Snittpris Makspris
Norge 455.340 509.3422 531.8433
Sverige 453.480 524.3622 560.6150
Finland 453.480 540.2767 601.0100
Danmark 448.035 535.5717 619.4350

Norske priser
Ser vi på tallene på landsbasis, er det Oslo som hadde den dyreste strømmen og Tromsø som hadde den billigste strømmen i går. Tromsø var da også den eneste av storbyene som hadde en pris på under 500 kroner pr. MWh. I Oslo var strømprisen 4 prosent dyrere.

Spotpriser i Norge torsdag 26. juli.

Strømpriser i Norge:

By Minstepris Snittpris Makspris
Oslo 457.20 517.8954 551.83
Kristiansand 457.20 509.0637 524.52
Bergen 457.20 509.0637 524.52
Molde 453.48 511.1171 540.95
Trondheim 453.48 511.1171 540.95
Tromsø 453.48 497.7958 509.82

Les også: