Netto strømeksport tross rekordlav strømproduksjon

I forrige uke produserte Norge 11 prosent mindre strøm enn på samme tid i fjor.

Det er rekordhøye strømpriser for tiden, og som enerWE har rapportert har strømprisene fortsatt å øke fra uke til uke gjennom hele sommeren. Alt ligger derfor tilrette for en kjempehøy strømregning for juli selv om det er en måned der forbruket er ganske lavt sammenlignet med resten av året.

Utfordringen er den uvanlige sommeren, og den store tørken som rammer store deler av landet. Verst går det utover bøndene, men nå har det også gått så langt at flere elvebaserte vannkraftverk har stoppet.

En titt på tallene fra kraftbørsen Nordpool viser at det i forrige uke, uke 29, ble produsert 2077 GWh med strøm i Norge. Det er 11 prosent lavere enn i fjor, og det er det laveste produksjonstallet på de årene fra 2013 som Nordpool har tilgjengelige tall for.

  • 2013: 2191 GWh
  • 2014: 2298 GWh
  • 2015: 2193 GWh
  • 2016: 2306 GWh
  • 2017: 2332 GWh
  • 2018: 2077 GWh

Slik fordelte strømproduksjonen seg time for time i forrige uke:

Strømproduksjon uke 29.

Slik var det norske strømforbruket fra time til time i uke 29:

Strømforbruk uke 29.

Ettersom Norge vanligvis har et ganske lavt forbruk på sommeren som følge av at det går med lite strøm til oppvarming, er dette en periode der Norge pleier å eksportere mye kraft. Det gjør vi også nå.

Totalt for uken eksporterte vi 22,3 GWh mer strøm enn vi importerte, og uken fulgte det vanlige mønsteret der vi eksporterte strøm på dagtid og importerte på natten.

Netto import og eksport av strøm fra time til time i uke 29. De grønne feltene viser timer der Norge eksporterte strøm, mens de røde viser timer der Norge hadde netto import av strøm.

Forskjellen i år er at vi vanligvis fyller opp vannmagasinene i sommermånedene, men at vi de siste ukene faktisk har hatt en nedgang.

På den annen side utgjør netto strømeksport kun litt over 1 prosent av strømproduksjonen.

Les også: