Nå utgjør avgiftene 9,70 kroner pr. liter bensin

Bensinprisen økte litt igjen.

Bensinprisene er høye for tiden, men de har falt litt de siste ukene. I forrige uke ble den imidlertid satt opp igjen. I Cirkle K’s veiledende priser økte den med 4 øre til 16,83 kroner literen.

Av en bensinpris på 16,83 kroner går 9,70 kroner til avgifter. Det betyr at avgiftene utgjør 57,6 prosent av bensinprisen. Uten avgiftene ville bensinen bare kostet 7,13 kroner, og inkludert moms ville den kostet 10,50 kroner literen.

45 liter koster 757,35 kroner. 436,32 av dette går til avgifter. Veibruksavgiften utgjør 232,65 kroner, CO2-avgiften 52,20 kroner, merverdiavgiften 151,47 kroner og selve bensinen kommer på 321,03 kroner.

Med et forbruk på 0.6 liter koster det 1,01 kroner å kjøre pr. km. For hver kilometer koster det 0,31 kroner i veibruksavgift og 0,07 kroner i CO2-avgift.

Med en kjørelengde på 16 000 km pr. år kommer den totale bensinkostnaden på 16 157 kroner. Av det betales 4 963 kroner i veibruksavgift, 1 114 kroner i CO2-avgift og 3 231 kroner i merverdiavgift. Selve bensinen koster 6 849 kroner.

Utgift Kroner Prosent Tankpris Forbruk År
Veibruk 5.17 kr 30,7 % 232,65 kr 0,31 kr/km 4 963 kr
CO2 1.16 kr 6,9 % 52,20 kr 0,07 kr/km 1 114 kr
MVA 3,37 kr 20,0 % 151,47 kr 0,20 kr/km 3 231 kr
Bensin 7,13 kr 42,4 % 321,03 kr 0,43 kr/km 6 849 kr
Bensin + MVA 10,50 kr 62,4 % 472,50 kr 0,63 kr/km 10 080 kr
Avgifter 9,70 kr 57,6 % 436,32 kr 0,58 kr/km 9 308 kr
Totalpris 16,83 kr 100 % 757,35 kr 1,01 kr/km 16 157 kr