Nå er kraftkonsernet Hafslund E-CO etablert

Hafslund Nett og E-CO er samlet under et nytt morselskap.

Nå har Norges nest største kraftprodusent og Norges største nettselskap samlet i ett integrert kraftkonsern.

20. juni vedtok Oslo bystyre å samle Hafslund Nett og E-CO under et nytt heleiet morselskap. Nå forteller det nye konsernet at Hafslund E-CO AS ble etablert 4. juli 2018 med datterselskapene Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS.

– Jeg ser fram til å starte arbeidet med å etablere Norges ledende kraftkonsern. I påvente av at Oslo kommune finner en permanent styreleder som ivaretar balansen mellom Hafslund og E-CO, har jeg sagt meg villig til å lede styret i en overgangsperiode, sier styreleder Hilde Tonne i Hafslund E-CO AS.

Styret i Hafslund E-CO består av:

  • Hilde Tonne (styreleder)
  • Bjørn Erik Næss
  • Bård Vegar Solhjell
  • Bente Sollid Storehaug
  • Mari Thjømøe
  • Arvid Amundsen (ansattrepresentant)
  • Per Luneborg(ansattrepresentant)
  • Per Orfjell (ansattrepresentant)

Styret utnevnte i sitt første møte Finn Bjørn Ruyter som konsernsjef. Finansieringen og gjelden i konsernet vil videreføres i de respektive datterselskapene, og samlingen medfører ikke endringer i finansielle nøkkeltall for E-CO Energi Holding AS og Hafslund AS.

– Vi forventer store endringer i kraftsektoren framover. Med solid kompetanse i den elektriske verdikjeden skal vi ta de riktige strategiske valgene, og vi ønsker å spille en stor rolle i elektrifiseringen av samfunnet, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund E-CO.

Ny konsernledelse vil bli utnevnt i løpet av august måned og fungere fra 1. september. Fram til 1. september vil datterselskapenes ledelse være uendret.