Mange forskrifter ute på høring i kraftbransjen

Det blir mange endringer for kraftbransjen i år og neste år.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har en rekke forskriftsendringer ute på høring i år. Nå har NVE satt opp en oversikt over hvilke forslag som er ute på høring og som kommer den nærmeste tiden:

Her er NVE’s oversikt over høringer og vedtatte nye forslag.