Konserndirektøren i Equinor ble i 1985 møtt av en leder i shorts og Hawaiiskjorte

Det var kjærligheten som gjorde at han ble boende i Norge og søkte jobb i Statoil.

Ferdinand er 15 år og går på Majorstuen skole. Han har arbeidsuke i enerWE. I dag tok han en prat med Tim Dodson, Konserndirektør for Leting i Equinor.

Første arbeidsdag hadde sjefen på shorts og hawaiiskjorte

– Du startet i Statoil i 1985. Det var året da A-ha kom med hit’en Take on me og kommunestyret i Lillehammer vedtok at de skulle søke om vinter-OL. Det er lenge siden. Hvordan var din første arbeidsdag?

– Min første arbeidsdag var i Harstad i august 1985, forteller Tim Dodson til enerWE. Det var omtrent like fint vær som på Fornebu i dag. Jeg husker at jeg ble overrasket over hvor uformelt det var. Sjefen min hadde på seg shorts og hawaiiskjorte. Vi avsluttet dagen med å dra på fisketur.

Tim Dodson legger til at de fikk voldsomt mye fisk.

– Hvorfor søkte du på jobb i Statoil?

– Jeg er gift med en norsk dame fra Sandefjord. Jeg jobbet for et utenlands selskap på det tidspunktet, og det var da naturlig å søke seg nærmere Norge. Valget falt på Statoil, eller det vil si…de valgte meg.

– Var du opptatt av klimaendringene i 1985?

– Jeg må ærlig talt si at jeg ikke var det. Jeg jobbet ute på rigg. Det var mest fokus på ytre miljø og utslipp.

– Du er ansvarlig for leting. Hvordan finner dere ut hvor dere skal lete?

– For å kunne se ned i undergrunnen så bruker vi seismic. Vi kalibrerer seismic med data som samles inn fra brønner som er boret. Det er stort sett geologer og geofysikere som jobber frem nye muligheter i undergrunnen.

– Hva skjer med oljeindustrien dersom vi ikke gjør nye funn?

– Vi som selskap mener at selv om vi når klimamålene og Parisavtalen, så vil det være behov for store mengder olje i verdens energiforsyning mange år frem i tid. Selv om det er påvist mye olje allerede, så er det ikke tvil om at det er behov for mer olje for å fylle behovet om 10, 20 og 30 år. Mange tror at alt kan erstattes med fornybar energi. De forstår ikke hva oljen brukes til. Kun 4 % av all verdens olje brukes til å generere strøm. Mesteparten av fornybarsatsningen går til å generere strøm.

Tim Dodson er litt forundret over at mange glemmer at olje brukes av fly, tungtransport til land og til havs og petrokjemisk industri for å lage plastprodukter.

– Det vil være et stort behov for mer olje. Det er faktisk ikke nok olje funnet for å tilfredstille behovet. 

– Mange mener man ikke skal lete etter olje utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Hva mener du?

– Risikoen for å skade naturen utenfor Lofoten og Vesterålen er ikke større enn andre plasser. Meg bekjent så har vi ikke skadet naturen noen andre steder der vi har operert i alle årene vi har eksistert.

Han understreker at han har forståelse for at folk ikke ønsker at vi skal lete i disse områdene.

– Men risikoen for at vi skal skade miljøet utenfor Lofoten og Vesterålen er helt minimal. 

Jeg pratet nettopp med Christian Rynning-Tønnesen, CEO i Statkraft. Han sa at utviklingen innen sol er som da mobiltelefonen overtok etter fasttelefonen. Mange tror at vi om en stund ikke vil klare å selge vår olje og gass. Hva tror du?

– Jeg deler ikke dette synet. Jeg erkjenner at det er en rivende utvikling innen fornybar, og det må det også være skal man tilfredsstille målene som er satt i Paris. Vi må huske på at vi starter fra et veldig beskjeden nivå når det gjelder fornybar energi. Vi må vokse mange mange ganger før man har et vesentlig innslag i verdens energibilde og det behovet samfunnet har. Det er vanskelig å se at solenergi skal dekke alle de behov som olje dekker i dag.

– Hva er annerledes i Equinor nå, sammenliknet med da du startet i 1985?

– Du er alltid på en reise der ting utvikler seg gradvis over tid. Men det er ikke noen tvil om at vi har blitt et mer globalt selskap. Vi er også i ferd med å bli et bredere energiselskap. Da jeg startet var det ikke noe snakk om fornybar energi.

Han fortsetter med å forklare at ting også var enklere før.

– Vi var ikke så bevisst på mange av elementene som samfunnet krever av oss i dag. Det var lite bevissthet rundt klima og CO2-utslipp. Alt som har med etikk og menneskerettigheter. Det var også mindre fokus på sikkerhet. Selv om det ikke er veldig lenge siden, så levde vi i en enklere verden. Vi levde mer i isolasjon for vi hadde ikke det kontinuerlige nyhetsbildet og oppmerksomheten rundt oss. Da jeg jobbet på rigg i 1985 så sendte vi fortsatt teleks. Du fikk tid til å tenke deg om.

– Jeg er 15 år. Hvorfor bør man vurdere å studere for å kvalifisere seg til jobb i oljebransjen?

– Vi mener at det fortsatt vil være behov for store mengder olje og gass i energimiksen. Men jeg må påpeke at vi er i ferd med å bli et bredere energiselskap. Jeg vil snu spørsmålet. Man skal ikke bare jobbe med olje og gass i Equinor. Man skal også få anledning til å jobbe med fornybare energikilder. Dersom man aksepterer at det er et stort behov for energi, så er Equinor et sted ungdom bør vurdere å jobbe i årene fremover, avslutter han. 

Reporter og redigering: Ferdinand Sollid-Hansen, Majorstuen Ungdomskole.