– Hvis isen som ligger på fastlandet smelter, så stiger havnivået i verden med 70 meter

– Jeg tror klimaendringene er en av de største utfordringene som hele menneskeheten står foran, sier Statkrafts konsernsjef til enerWE

Ferdinand er 15 år og går på Majorstuen Skole. Han har arbeidsuke i enerWE.

Denne uken traff han Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft. Statkraft har virksomhet i 16 land.

– Er du bekymret for de menneskeskapte?

– Jeg tror klimaendringene er en av de største utfordringene som hele menneskeheten står foran, sier Christian Rynning-Tønnesen til enerWE. Hvis isen som ligger på fastlandet smelter så stiger havnivået i verden med 70 meter. Vi kommer til å ha foran oss en periode med kraftigere vind og havøkning som vil skape enorme utfordringer.

Mange prater om det grønne skiftet. Ferdinand spør Christian Rynning-Tønnesen om hva det grønne skiftet egentlig er.

– Det grønne skiftet er å erstatte fossil energi med fornybar energi og i tillegg være effektive i energibruken og sørge for at vi vare på naturen som best det lar seg gjøre.

Statoil fjernet nylig STAT fra selskapetsnavnet og byttet navn til Equinor.

– Når skal Statkraft bytte navn?

– Statkraft har ikke noen planer om å bytte navn. Vi er fornøyde med navnet. Vi er Europas største selskap innen fornybar energi.

– Strømproduksjon på norsk fastland er nesten 100 % fornybar. Hvorfor må vi importere skitten strøm fra Europa?

– Norge har netto skrafteksport. Rent fysisk så går det strøm ut av Norge i gjennomsnitt hvert år. Men det er knyttet fornybarsertifikater til mye av produksjonen. Da er det etterspørsel etter dette i Europa som gjør at vi rent teknisk selger en del av fornybarsertifikatene. Da kan vi ikke dokumentere fornybart opphav på den strømmen vi sitter igjen med. 

Christian Rynning-Tønnesen understreker at alle kunder som vil sikre at den strømmen de bruker er fornybar kan kjøpe denne type sertifikater for å sikre at strømmen kommer fra norsk fornybar produksjon.

Til slutt spør Ferdinand konsernsjefen om han kjører elbil.

– Jeg kjører hybridbil nå, og så har jeg bestilt en elbil, svarer han.

Reporter/redigering: Ferdinand Sollid-Hansen, Majorstuen Ungdomsskole