Hvem slipper elavgiften?

Elavgiften bidrar med ca. 11 milliarder kroner til statskassen. Det kunne vært ytterligere 7,4 milliarder hvis alle hadde betalt den.

26 kommuner i Finnmark og deler av Troms slipper å betale elavgiften på 15,83 øre/kWh. Det samme gjør tog, trikker og t-baner, veksthusnæringen, gjenvinningsanlegg, mikrokraftverk og industri der strømmen brukes til kjemisk reduksjon, elektrolyse, metalurgiske og mineralogiske prosesser. I tillegg til de som slipper elavgiften fullt og helt, nyter datasentre, skipsfarten, fjernvarme, petroleumssektoren og øvrig kraftkrevende industri godt av redusert elavgift på 0,5 øre/kWh.

Forøvrig betaler elbiler vanlig elavgift når de lader. Dette er således den eneste avgiften elbilene pr. i dag betaler fullt og helt.

Totalt beregnes det at elavgiften bidrar med ca 11 milliarder kroner i inntekter til staten. Fritakene fra elavgiften gir staten et provenytap på 5,4 milliarder kroner i skatteinntekter, mens den reduserte elavgiften gir et beregnet tap på ca. 2 milliarder kroner.

Dette er kommunene der innbyggerne slipper å betale elavgift:

 • Karlsøy (Nord-Troms)
 • Kvænangen (Nord-Troms)
 • Kåfjord (Nord-Troms)
 • Lyngen (Nord-Troms)
 • Nordreisa (Nord-Troms)
 • Skjervøy (Nord-Troms)
 • Storfjord (Nord-Troms)
 • Alta (Finnmark)
 • Berlevåg (Finnmark)
 • Båtsfjord (Finnmark)
 • Gamvik (Finnmark)
 • Hammerfest (Finnmark)
 • Hasvik (Finnmark)
 • Karasjok (Finnmark)
 • Kautokeino (Finnmark)
 • Kvalsund (Finnmark)
 • Lebesby (Finnmark)
 • Loppa (Finnmark)
 • Måsøy (Finnmark)
 • Nesseby (Finnmark)
 • Nordkapp (Finnmark)
 • Porsanger (Finnmark)
 • Sør-Varanger (Finnmark)
 • Tana (Finnmark)
 • Vadsø (Finnmark)
 • Vardø (Finnmark)

Så mye taper staten på de som slipper å betale elavgift:

 • Kommunene i Troms og Finnmark: 110 millioner kroner
 • Veksthusnæringen: 40 millioner kroner
 • Diverse industri: 5.300 millioner kroner
 • Tog, t-bane & trikk: 100 millioner kroner

KILDER: enerWE, Statsbudsjettet

Denne artikkelen er en av flere i en serie med ofte spurte spørsmål, eller frequentlig asked questions (FAQ), som det heter på engelsk. Her kan du se flere FAQ-spørsmål om energibransjen.

Les også: