– Gass er utrolig viktig nå, og vil bli enda viktigere fremover

1/3 av gassressursene er produsert, 1/3 er funnet og 1/3 er forventet å bli funnet. 

– På norsk sokkel er det store gjenværende gassressurser, forteller Øystein Høyvik Rossebø, Senior Vice President i Gassco til enerWE. 

– De største gassressursene som er forventet å bli funnet er lokalisert i nordområdene, Barentshavet og Norskehavet.

Rossebø forteller at nå er verdiene for gass og olje på samme nivå.

– Gass er utrolig viktig nå, og vil bli enda viktigere fremover.