Fire kvinner og fem menn i ny konsernledelse i Hafslund E-CO

Finn Bjørn Ruyter blir konsernsjef.

Det nye konsernet Hafslund E-CO ble etablert 4. juli i år. Det nyoppnevnte styret i Hafslund E-CO AS ansatte Finn Bjørn Ruyter som konsernsjef. Nå er den nye konsernledelsen klar, melder selskapet..

Konsernledelsen i Hafslund E-CO blir følgende med virkning fra 1. september:

  • Finn Bjørn Ruyter – Konsernsjef
  • Tore Olaf Rimmereid – Visekonsernsjef og Konserndirektør Strategi
  • Heidi Ulmo – Konserndirektør Økonomi og finans – Martin S. Lundby er konstituert mens Heidi Ulmo er i fødselspermisjon
  • Alf Inge Berget – Konserndirektør Produksjon og adm. dir. i E-CO Energi AS
  • Kristin Lian -Konserndirektør Nett og adm. dir. i Hafslund Nett AS.
  • Toril Benum – Konserndirektør Ny Energi
  • Siw Hellesen – Konserndirektør HR og Organisasjonsutvikling
  • Per Arne Torbjørnsdal – Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt
  • Anders Østby – Konserndirektør Kraftmarked

– Jeg er glad for å ha fått på plass en svært kompetent konsernledelse, med like mange konserndirektører fra vannkraftdelen som fra nettdelen av konsernet, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.