Equinor-sjefen er Norges 684. største skatteyter

Eldar Sætre betaler 46,5 prosent av inntekten i skatt.

I forrige uke, på onsdag den 7. november, ble skattelistene for norske privatpersoner og selskaper i 2017 offentliggjort.

Da skattelistene ble lagt frem nøyde enerWE seg med å publisere en enkel sak om at Aker-eieren Kjell Inge Røkke er landets rikeste. Samtidig er vi en nettavis som er opptatt av dette med skatt, og da særlig hvor mye oljebransjen faktisk bidrar med i skatter og avgifter.

Selv om vi ikke er så ivrige på å lage mange lister med hvem som tjener mest, er vi veldig interessert i skattelistene og hva de faktisk viser.

Gjennomsnittsnordmannen skatter 104.955 kr

Vi synes for eksempel at det er interessant at det er hele 18.415 nordmenn som har bidratt med én million kroner eller mer personlig skatt i fjor.

Av disse er det selvsagt mange investorer som tjener store beløp på selskapene de eier. Det inkluderer blant annet nevnte Kjell Inge Røkke som eier Aker. Han bidro med 175.429.152 kroner i skatt i 2017.

I skattelistene er det totalt oppført ligningstall for 4.657.467 personer, og i snitt hadde de en nettoinntekt på 310.200 kroner. Av det bidro de i snitt med 104.955 kroner i skatt. Det tilsvarer en skattesats på 33,8 prosent av inntekten.

Det lave tallet skyldes trolig at det var hele 723.507 som er oppført med null i skatt i 2017. Forklaringen er vanligvis enkel nok: de betaler null i skatt hvis de har null i inntekt og ingen skattbar formue.

Oljetoppene betaler 43,4% i skatt

Selv om gjennomsnittslønnen og gjennomsnittsskatten er såpass lav betyr det ikke at staten får inn lite i inntekt fra personbeskatningen. Det er mange som tjener godt, og som dermed skattlegges høyere.

Det gjelder for eksempel oljebransjen, der lønnsnivået gjennomgående er ganske høyt. Det gir stort utslag, ikke minst på toppledernivået.

Tar vi en titt på hva toppsjefene i de toneangivende oljeselskapene som operer på norsk sokkel tjente og skattet i fjor, så ser vi at de har en lønn som er mange ganger gjennomsnittet og lønnsnivået til folk flest. Samtidig betaler de også markant mer i skatt.

Equinor-sjef Eldar Sætre er ført opp med en nettoinntekt på 12,9 millioner kroner, og en beregnet skatt på 6,0 millioner kroner. Det gjør ham til Norges 684. største skatteyter.

Det må sies å være en god lønn for en toppleder, men han kommer likefullt bak sine kollegaer i Point Resources, ConocoPhilips og Vår Energi.

Joakim Varner, administrerende direktør i Point Resources, er den eneste av oljetoppene som kommer inn på topp 100-listen med en 49. plass. Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik kommer nesten opp på topp 1000-listen, men må nøye seg med en 1034. plass med et skattebidrag på nesten 4,8 millioner kroner.

Her er oversikten over oljetoppenes skattebidrag:

Plassering Navn Nettoinntekt Beregnet skatt Skattesats Selskap
49 JOAKIM VARNER kr 57 405 009 kr 20 617 268 35,9 % Point Resources
402 TROND-ERIK JOHANSEN kr 23 857 164 kr 7 492 464 31,4 % ConocoPhillips
403 KRISTIN FEJERSKOV KRAGSETH kr 16 002 626 kr 7 489 485 46,8 % Vår Energi
684 ELDAR SÆTRE kr 12 939 452 kr 6 013 084 46,5 % Equinor
907 HELGE ANSGAR HAMMER kr 11 043 489 kr 5 152 633 46,7 % Faroe Petroleum
1034 KARL JOHNNY HERSVIK kr 10 337 999 kr 4 798 566 46,4 % AKER BP
1698 RICHARD BRIAN DENNY kr 7 954 727 kr 3 619 762 45,5 % Norske Shell
3625 KRISTIN FÆRØVIK kr 4 996 962 kr 2 363 867 47,3 % Lundin
3700 VIDAR NEDREBØ kr 5 118 171 kr 2 347 127 45,9 % Repsol
13554 PIERLUIGI NALIN kr 3 250 098 kr 1 167 389 35,9 % Edison Norge

Les også: