Dette er hva du betaler for når du kjøper bensin

Av en bensinpris på 16,92 kroner går 9,71 kroner til avgifter.

Bensinstasjonkjeden Cirkle K lar den veiledende prisen for bensin stå på 16,92 kroner pr. liter.

Av en bensinpris på 16,92 kroner går 9,71 kroner til avgifter. Det betyr at avgiftene utgjør 57,4 prosent av bensinprisen. Uten avgiftene ville bensinen bare kostet 7,21 kroner, og inkludert moms ville den kostet 9,01 kroner literen.

45 liter koster 761,40 kroner. 437,13 av dette går til avgifter. Veibruksavgiften utgjør 232,65 kroner, CO2-avgiften 52,20 kroner, merverdiavgiften 152,28 kroner og selve bensinen kommer på 324,27 kroner.

Med et forbruk på 0.6 liter koster det 1,02 kroner å kjøre pr. km. For hver kilometer koster det 0,31 kroner i veibruksavgift og 0,07 kroner i CO2-avgift.

Med en kjørelengde på 16 000 km pr. år kommer den totale bensinkostnaden på 16 243 kroner. Av det betales 4 963 kroner i veibruksavgift, 1 114 kroner i CO2-avgift og 3 249 kroner i merverdiavgift. Selve bensinen koster 6 918 kroner.

Utgift Kroner Prosent Tankpris Forbruk År
Veibruk 5.17 kr 30,6 % 232,65 kr 0,31 kr/km 4 963 kr
CO2 1.16 kr 6,9 % 52,20 kr 0,07 kr/km 1 114 kr
MVA 3,38 kr 20,0 % 152,28 kr 0,20 kr/km 3 249 kr
Bensin 7,21 kr 42,6 % 324,27 kr 0,43 kr/km 6 918 kr
Bensin + MVA 10,59 kr 62,6 % 476,55 kr 0,64 kr/km 10 166 kr
Avgifter 9,71 kr 57,4 % 437,13 kr 0,58 kr/km 9 325 kr
Totalpris 16,92 kr 100 % 761,40 kr 1,02 kr/km 16 243 kr

Her kan du selv se hvordan bensinprisen fordeles på avgifter og bensin med vår bensinkalkulator.

Les også: