– De to selskapene vil fungere som to selvstendige enheter frem til første halvår 2019

– Jeg håper et nytt selskap vil fortsette med aktiv leting og fremtidige prosjekter på norsk sokkel.

Torsdag kom nyheten om at LetterOne og BASF er enige om å fusjonere sine olje- og gasselskap til Wintershall DEA. Selskapet blir dermed det største uavhengige olje- og gasselskapet i Europa

enerWE har tatt kontakt med Kjetil Hjertvik, kommunikasjonsdirektør i DEA Norge for å høre om hvilke konsekvenser dette får for de ansatte i de norske organisasjonene.

– Vil fusjonen føre til nedbemanninger som følge av dobbeltfunksjoner når de to selskapene slår seg sammen?

– Fusjonsavtalen må gjennom en runde med myndighetsgodkjennelser i flere land, forteller Kjetil Hjertvik til enerWE. Det er forventet at dette vil bli sluttført i løpet av første halvår 2019, og før den tid vil de to selskapene fungere som to selvstendige enheter og utføre den daglige driften som i dag. Dermed blir det umulig å spekulere i eventuelle konsekvenser nå.

Roy Erling Furre er Forbundssekretær HMS i SAFE. Han forteller til enerWE at han håper et nytt selskap vil fortsette med aktiv leting og fremtidige prosjekter på norsk sokkel.

– Ja, Wintershall har signalisert at de satser stort på norsk sokkel, og jeg håper de viderefører denne linjen.

Tidligere i år spilte enerWE inn en podcastepisode med Kjetil Hjertvik i DEA. Her kunne han fortelle at DEA Norge i 2017 betalte nesten 2,1 milliarder kroner i skatt til den norske stat, en sum som finansierer 13.944 norske barnehageplasser. I så måte er det viktig for Norge at utenlandske oljeselskap har troen og satser på norsk sokkel.

Lytt til podcast her.