Bensinprisen senket til 16,74 kr/liter

Uten avgiftene ville bensinen bare kostet 7,06 kroner, og inkludert moms ville den kostet 8,83 kroner literen.

Bensinstasjonkjeden Cirkle K har senket sin veiledende pris på bensin til 16,74 kroner literen.

Av en bensinpris på 16,74 kroner går 9,68 kroner til avgifter. Det betyr at avgiftene utgjør 57,8 prosent av bensinprisen. Uten avgiftene ville bensinen bare kostet 7,06 kroner, og inkludert moms ville den kostet 8,83 kroner literen.

50 liter koster 837,00 kroner. 483,90 av dette går til avgifter. Veibruksavgiften utgjør 258,50 kroner, CO2-avgiften 58,00 kroner, merverdiavgiften 167,40 kroner og selve bensinen kommer på 353,10 kroner.

Med et forbruk på 0.6 liter koster det 1,00 kroner å kjøre pr. km. For hver kilometer koster det 0,31 kroner i veibruksavgift og 0,07 kroner i CO2-avgift.

Med en kjørelengde på 12 000 km pr. år kommer den totale bensinkostnaden på 12 053 kroner. Av det betales 3 722 kroner i veibruksavgift, 835 kroner i CO2-avgift og 2 411 kroner i merverdiavgift. Selve bensinen koster 5 085 kroner.

Utgift Kroner Prosent Tankpris Forbruk År
Veibruk 5.17 kr 30,9 % 258,50 kr 0,31 kr/km 3 722 kr
CO2 1.16 kr 6,9 % 58,00 kr 0,07 kr/km 835 kr
MVA 3,35 kr 20,0 % 167,40 kr 0,20 kr/km 2 411 kr
Bensin 7,06 kr 42,2 % 353,10 kr 0,42 kr/km 5 085 kr
Bensin + MVA 10,41 kr 62,2 % 520,50 kr 0,62 kr/km 7 495 kr
Avgifter 9,68 kr 57,8 % 483,90 kr 0,58 kr/km 6 968 kr
Totalpris 16,74 kr 100 % 837,00 kr 1,00 kr/km 12 053 kr

Les også: