Avgiftene utgjør nå 9,58 kroner for hver liter bensin

Veiledende bensinpris er nå 16,27 kroner literen.

Bensinstasjonkjeden Circle K har satt sin veiledende pris på bensin til 16,27 kroner literen.

Av en bensinpris på 16,27 kroner går 9,58 kroner til avgifter. Det betyr at avgiftene utgjør 58,9 prosent av bensinprisen. Uten avgiftene ville bensinen bare kostet 6,69 kroner, og inkludert moms ville den kostet 8,36 kroner literen.

45 liter koster 732,15 kroner. 431,28 av dette går til avgifter. Veibruksavgiften utgjør 232,65 kroner, CO2-avgiften 52,20 kroner, merverdiavgiften 146,43 kroner og selve bensinen kommer på 300,87 kroner.

Med et forbruk på 0.6 liter koster det 0,98 kroner å kjøre pr. km. For hver kilometer koster det 0,31 kroner i veibruksavgift og 0,07 kroner i CO2-avgift.

Med en kjørelengde på 16 000 km pr. år kommer den totale bensinkostnaden på 15 619 kroner. Av det betales 4 963 kroner i veibruksavgift, 1 114 kroner i CO2-avgift og 3 124 kroner i merverdiavgift. Selve bensinen koster 6 419 kroner.

Utgift Kroner Prosent Tankpris Forbruk År
Veibruk 5.17 kr 31,8 % 232,65 kr 0,31 kr/km 4 963 kr
CO2 1.16 kr 7,1 % 52,20 kr 0,07 kr/km 1 114 kr
MVA 3,25 kr 20,0 % 146,43 kr 0,20 kr/km 3 124 kr
Bensin 6,69 kr 41,1 % 300,87 kr 0,40 kr/km 6 419 kr
Bensin + MVA 9,94 kr 61,1 % 447,30 kr 0,60 kr/km 9 542 kr
Avgifter 9,58 kr 58,9 % 431,28 kr 0,58 kr/km 9 201 kr
Totalpris 16,27 kr 100 % 732,15 kr 0,98 kr/km 15 619 kr

Les også: