Av en veiledende bensinpris på 16,88 kroner går 9,71 kroner til avgifter

Det betyr at avgiftene utgjør 57,5 prosent av bensinprisen.

Bensinstasjonkjeden Cirkle K har nå satt ned sin veildende bensinpris med 4 øre til 16,88 kroner literen.

Av en bensinpris på 16,88 kroner går 9,71 kroner til avgifter. Det betyr at avgiftene utgjør 57,5 prosent av bensinprisen. Uten avgiftene ville bensinen bare kostet 7,17 kroner, og inkludert moms ville den kostet 8,97 kroner literen.

45 liter koster 759,60 kroner. 436,77 av dette går til avgifter. Veibruksavgiften utgjør 232,65 kroner, CO2-avgiften 52,20 kroner, merverdiavgiften 151,92 kroner og selve bensinen kommer på 322,83 kroner.

Med et forbruk på 0.6 liter koster det 1,01 kroner å kjøre pr. km. For hver kilometer koster det 0,31 kroner i veibruksavgift og 0,07 kroner i CO2-avgift.

Med en kjørelengde på 16 000 km pr. år kommer den totale bensinkostnaden på 16 205 kroner. Av det betales 4 963 kroner i veibruksavgift, 1 114 kroner i CO2-avgift og 3 241 kroner i merverdiavgift. Selve bensinen koster 6 887 kroner.

Utgift Kroner Prosent Tankpris Forbruk År
Veibruk 5.17 kr 30,6 % 232,65 kr 0,31 kr/km 4 963 kr
CO2 1.16 kr 6,9 % 52,20 kr 0,07 kr/km 1 114 kr
MVA 3,38 kr 20,0 % 151,92 kr 0,20 kr/km 3 241 kr
Bensin 7,17 kr 42,5 % 322,83 kr 0,43 kr/km 6 887 kr
Bensin + MVA 10,55 kr 62,5 % 474,75 kr 0,63 kr/km 10 128 kr
Avgifter 9,71 kr 57,5 % 436,77 kr 0,58 kr/km 9 318 kr
Totalpris 16,88 kr 100 % 759,60 kr 1,01 kr/km 16 205 kr

Les også: