Av en bensinpris på 16,96 kroner går 9,72 kroner til avgifter

Hvis vi bare betalte moms ville bensinen kostet 9,05 kroner literen.

På fredag satte bensinstasjonkjeden Cirkle K opp den veiledende prisen for bensin til 16,96 kroner literen. Dette er den høyeste bensinprisen som har vært registrert.

Samtidig varierer prisen mye fra dag til dag og fra time til time, samt fra sted til sted rundt i Norge.

En gjennomgang av hvordan prisen fordeler seg mellom avgifter og bensin, samt hvor mye en vanlig bil med et forbruk på 0,6 liter pr. mil og en tank på 45 liter viser at store deler av prisen går til avgifter, men at de prosentvis blir lavere og lavere jo høyere prisen er.

Av en bensinpris på 16,96 kroner går 9,72 kroner til avgifter. Det betyr at avgiftene utgjør 57,3 prosent av bensinprisen. Uten avgiftene ville bensinen bare kostet 7,24 kroner, og inkludert moms ville den kostet 9,05 kroner literen.

45 liter koster 763,20 kroner. 437,49 av dette går til avgifter. Veibruksavgiften utgjør 232,65 kroner, CO2-avgiften 52,20 kroner, merverdiavgiften 152,64 kroner og selve bensinen kommer på 325,71 kroner.

Med et forbruk på 0.6 liter koster det 1,02 kroner å kjøre pr. km. For hver kilometer koster det 0,31 kroner i veibruksavgift og 0,07 kroner i CO2-avgift.

Med en kjørelengde på 16 000 km pr. år kommer den totale bensinkostnaden på 16 282 kroner. Av det betales 4 963 kroner i veibruksavgift, 1 114 kroner i CO2-avgift og 3 256 kroner i merverdiavgift. Selve bensinen koster 6 948 kroner.

Utgift Kroner Prosent Tankpris Forbruk År
Veibruk 5.17 kr 30,5 % 232,65 kr 0,31 kr/km 4 963 kr
CO2 1.16 kr 6,8 % 52,20 kr 0,07 kr/km 1 114 kr
MVA 3,39 kr 20,0 % 152,64 kr 0,20 kr/km 3 256 kr
Bensin 7,24 kr 42,7 % 325,71 kr 0,43 kr/km 6 948 kr
Bensin + MVA 10,63 kr 62,7 % 478,35 kr 0,64 kr/km 10 205 kr
Avgifter 9,72 kr 57,3 % 437,49 kr 0,58 kr/km 9 333 kr
Totalpris 16,96 kr 100 % 763,20 kr 1,02 kr/km 16 282 kr

Les også: