Av en bensinpris på 16,22 kroner går 9,57 kroner til avgifter

Med en kjørelengde på 16 000 km pr. år kommer den totale bensinkostnaden på 15 571 kroner.

Bensinstasjonkjeden Circle K har satt ned sin veiledende pris på bensin med 5 øre til 16,22 kroner literen.

Av en bensinpris på 16,22 kroner går 9,57 kroner til avgifter. Det betyr at avgiftene utgjør 59,0 prosent av bensinprisen. Uten avgiftene ville bensinen bare kostet 6,65 kroner, og inkludert moms ville den kostet 8,31 kroner literen.

45 liter koster 729,90 kroner. 430,83 av dette går til avgifter. Veibruksavgiften utgjør 232,65 kroner, CO2-avgiften 52,20 kroner, merverdiavgiften 145,98 kroner og selve bensinen kommer på 299,07 kroner.

Med et forbruk på 0.6 liter koster det 0,97 kroner å kjøre pr. km. For hver kilometer koster det 0,31 kroner i veibruksavgift og 0,07 kroner i CO2-avgift.

Med en kjørelengde på 16 000 km pr. år kommer den totale bensinkostnaden på 15 571 kroner. Av det betales 4 963 kroner i veibruksavgift, 1 114 kroner i CO2-avgift og 3 114 kroner i merverdiavgift. Selve bensinen koster 6 380 kroner.

Utgift Kroner Prosent Tankpris Forbruk År
Veibruk 5.17 kr 31,9 % 232,65 kr 0,31 kr/km 4 963 kr
CO2 1.16 kr 7,2 % 52,20 kr 0,07 kr/km 1 114 kr
MVA 3,24 kr 20,0 % 145,98 kr 0,19 kr/km 3 114 kr
Bensin 6,65 kr 41,0 % 299,07 kr 0,40 kr/km 6 380 kr
Bensin + MVA 9,89 kr 61,0 % 445,05 kr 0,59 kr/km 9 494 kr
Avgifter 9,57 kr 59,0 % 430,83 kr 0,57 kr/km 9 191 kr
Totalpris 16,22 kr 100 % 729,90 kr 0,97 kr/km 15 571 kr

Les også: