Av en bensinpris på 16,12 kroner går 9,55 kroner til avgifter

Med et forbruk på 0.8 liter koster det 1,29 kroner å kjøre pr. km.

Bensinstasjonkjeden Circle K har satt ned sin veiledende pris på blyfri 95 bensin til 16,12 kroner literen.

Av en bensinpris på 16,12 kroner går 9,55 kroner til avgifter. Det betyr at avgiftene utgjør 59,3 prosent av bensinprisen. Uten avgiftene ville bensinen bare kostet 6,57 kroner, og inkludert moms ville den kostet 8,21 kroner literen.

60 liter koster 967,20 kroner. 573,24 av dette går til avgifter. Veibruksavgiften utgjør 310,20 kroner, CO2-avgiften 69,60 kroner, merverdiavgiften 193,44 kroner og selve bensinen kommer på 393,96 kroner.

Med et forbruk på 0.8 liter koster det 1,29 kroner å kjøre pr. km. For hver kilometer koster det 0,41 kroner i veibruksavgift og 0,09 kroner i CO2-avgift.

Med en kjørelengde på 20 000 km pr. år kommer den totale bensinkostnaden på 25 792 kroner. Av det betales 8 272 kroner i veibruksavgift, 1 856 kroner i CO2-avgift og 5 158 kroner i merverdiavgift. Selve bensinen koster 10 506 kroner.

Utgift Kroner Prosent Tankpris Forbruk År
Veibruk 5.17 kr 32,1 % 310,20 kr 0,41 kr/km 8 272 kr
CO2 1.16 kr 7,2 % 69,60 kr 0,09 kr/km 1 856 kr
MVA 3,22 kr 20,0 % 193,44 kr 0,26 kr/km 5 158 kr
Bensin 6,57 kr 40,7 % 393,96 kr 0,53 kr/km 10 506 kr
Bensin + MVA 9,79 kr 60,7 % 587,40 kr 0,78 kr/km 15 664 kr
Avgifter 9,55 kr 59,3 % 573,24 kr 0,76 kr/km 15 286 kr
Totalpris 16,12 kr 100 % 967,20 kr 1,29 kr/km 25 792 kr

Les også: