Av en bensinpris på 15,93 kroner går 9,52 kroner til avgifter

60 liter bensin koster 955,80 kroner. 570,96 av dette går til avgifter.

Bensinstasjonkjeden Circle K har satt ned sin veiledende pris for 95 blyfri til 15,93 kroner literen.

Av en bensinpris på 15,93 kroner går 9,52 kroner til avgifter. Det betyr at avgiftene utgjør 59,7 prosent av bensinprisen. Uten avgiftene ville bensinen bare kostet 6,41 kroner, og inkludert moms ville den kostet 8,02 kroner literen.

60 liter koster 955,80 kroner. 570,96 av dette går til avgifter. Veibruksavgiften utgjør 310,20 kroner, CO2-avgiften 69,60 kroner, merverdiavgiften 191,16 kroner og selve bensinen kommer på 384,84 kroner.

Med et forbruk på 0.6 liter koster det 0,96 kroner å kjøre pr. km. For hver kilometer koster det 0,31 kroner i veibruksavgift og 0,07 kroner i CO2-avgift.

Med en kjørelengde på 16 000 km pr. år kommer den totale bensinkostnaden på 15 293 kroner. Av det betales 4 963 kroner i veibruksavgift, 1 114 kroner i CO2-avgift og 3 059 kroner i merverdiavgift. Selve bensinen koster 6 157 kroner.

Utgift Kroner Prosent Tankpris Forbruk År
Veibruk 5.17 kr 32,5 % 310,20 kr 0,31 kr/km 4 963 kr
CO2 1.16 kr 7,3 % 69,60 kr 0,07 kr/km 1 114 kr
MVA 3,19 kr 20,0 % 191,16 kr 0,19 kr/km 3 059 kr
Bensin 6,41 kr 40,3 % 384,84 kr 0,38 kr/km 6 157 kr
Bensin + MVA 9,60 kr 60,3 % 576,00 kr 0,58 kr/km 9 216 kr
Avgifter 9,52 kr 59,7 % 570,96 kr 0,57 kr/km 9 135 kr
Totalpris 15,93 kr 100 % 955,80 kr 0,96 kr/km 15 293 kr

Les også: