– Alle kan se hva oljeselskapene betaler i skatter og avgifter

Den internasjonale EITI-standarden sikrer alle innsyn i hva selskapene på norsk sokkel betaler eller får tilbakebetalt av skatt, NOX-avgift, arealavgift og CO2-avgift.

Lars Erik Aamot er ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet. Torsdag denne uken holdt han en presentasjon om petroleumsaktiviteten på norsk sokkel på et møte i regi av Polyteknisk forening og departementet. Der la han blant annet frem noen veldig interessante økonomiske nøkkeltall om hva oljeinntektene faktisk betyr for Norge og landets innbyggere.

Han fortalte også om EITI-standarden som skal bidra til åpenhet om skatte- og avgiftsbetalinger i petroleums- og gruveindustrien.

– Ideen er å skape en arena der sivilsamfunnet får innblikk i og får være med på å påvirke utviklingen i landet, sa Aamot på presentasjonen.

Dette er en internasjonal standard som støttes av 51 land, og som ble foreslått av daværende statsminister i Storbritannia, Tony Blair. EITI er en forkortelse for Extractive Industries Transparency Initiative, og tanken er at økt åpenhet rundt inntektene staten mottar fra disse næringene skal gi bedre forvaltning av naturressursene, og at innbyggerne i større grad skal kunne holde sin egen stat ansvarlig for hvordan inntektene brukes.

– Norge er første OECD-land som implementerer EITI-standardene, sa Aamot.

Norge implementerte EITI-standarden alledere i mars 2011, og vi er også det første landet som har gjennomført forenklet og tilpasset implementering. Det innebærer blant annet at vi ikke publiserer egne EITI-rapporter, men at informasjonen er tilgjengelig gjennom eksisterende informasjonskanaler.

Det inkluderer blant annet norskpetroleum.no. Der kan hvem som helst se hva de forskjellige aktørene på norsk sokken betaler eller får tilbakebetalt av skatt, NOX-avgift, arealavgift og CO2-avgift.

– Alle kan se hva oljeselskapene betaler i skatter og avgifter, påpekte Aamot.

Ettersom det er stort politisk engasjement rundt oljebransjens skatteordninger, er det også interessant å merke seg at opplysningene som publiseres gjennom EITI-standarden også inkluderer hva selskapene får tilbakebetalt. Dette er således informasjon som bør være like interessant for både forkjempere og motstandere av videre norsk olje- og gassaktivitet på norsk sokkel.

Her er oversikten over hvor mye oljeselskapene betalte eller fikk tilbakebetalt i skatt, NOX-avgift, arealavgift og CO2-avgift i 2017. Alle tall er oppgitt i millioner norske kroner, og listen er sortert etter hvor mye selskapene totalt betaler:

Rettighetshaver Skatt Nox-avgift Arealavgift CO2-avgift Sum
Equinor Energy AS 41 576,9 0,8 483,2 3 970,5 46 031,4
ExxonMobil Expl. and Prod. Norway AS 7 607,2 0,0 0,0 0,0 7 607,2
A/S Norske Shell 6 372,7 0,0 24,0 122,4 6 519,1
Neptune Energy Norge AS 3 934,0 0,0 0,0 0,0 3 934,0
Solveig Gas Norway AS 2 938,8 0,0 0,0 0,0 2 938,8
INEOS E&P Norge AS 2 705,7 0,0 2,9 0,0 2 708,6
ConocoPhillips Skandinavia AS 1 687,4 0,0 51,1 380,0 2 118,5
Spirit Energy 1 673,4 0,0 0,0 0,0 1 673,4
ExxonMobil Production Norway Inc. 1 555,7 0,0 9,5 98,6 1 663,8
Idemitsu Petroleum Norge AS 1 171,7 0,0 0,0 0,0 1 171,7
CapeOmega AS 939,0 0,0 0,0 0,0 939,0
Silex Gas Norway AS 691,8 0,0 0,0 0,0 691,8
Infragas Norge AS 560,0 0,0 0,0 0,0 560,0
Wintershall Norge AS 381,9 0,2 15,4 74,2 471,7
Aker BP AS 1,0 0,0 99,7 343,9 444,7
DEA Norge AS 398,6 0,0 12,4 0,0 410,9
Norsea Gas AS 267,4 0,0 0,0 0,0 267,4
LOTOS Expl. and Prod.  Norge AS 182,8 0,0 0,0 0,0 182,8
Norpipe Oil AS 140,9 0,0 0,0 0,0 140,9
OMV (Norge) AS 89,1 0,0 0,0 0,0 89,1
Engie E&P Norge AS 0,0 0,0 -4,0 56,5 52,5
Centrica Resources Norge AS 0,0 0,0 38,5 0,0 38,5
Petrosee AS -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6
Okea AS -3,8 0,0 0,0 0,0 -3,8
Total E&P Norge AS 5,2 0,0 -10,1 0,0 -5,0
Dong E&P AS 0,0 0,0 -13,0 0,0 -13,0
Production Energy Company AS -15,0 0,0 0,0 0,0 -15,0
Atlantic Petroleum Norge AS -22,9 0,0 0,0 0,0 -22,9
Petrolia NOCO AS -28,2 0,0 0,0 0,0 -28,2
KUFPEC Norway AS -30,6 0,0 0,0 0,0 -30,6
Skagen44 AS -34,2 0,0 0,0 0,0 -34,2
Dana Petroleum Norway AS -36,2 0,0 0,0 0,0 -36,2
M Vest Energy AS -44,4 0,0 0,0 0,0 -44,4
RN Nordic Oil AS -54,8 0,0 0,0 0,0 -54,8
Moeco Oil & Gas Norge AS -57,8 0,0 0,0 0,0 -57,8
Lukoil Overseas North Shelf AS -66,3 0,0 0,0 0,0 -66,3
North E&P AS -68,2 0,0 0,0 0,0 -68,2
Chevron Norge AS -68,7 0,0 0,0 0,0 -68,7
Fortis Petroleum Norway AS -71,2 0,0 0,0 0,0 -71,2
Inpex Norge AS -75,1 0,0 0,0 0,0 -75,1
Concedo ASA -109,1 0,0 0,0 0,0 -109,1
MOL Norge AS -116,1 0,0 6,0 0,0 -110,1
Repsol Norge AS -152,8 0,0 23,7 12,7 -116,3
Eni Norge AS -217,7 0,0 60,1 29,2 -128,4
Maersk Oil Norway AS -134,3 0,0 1,0 0,0 -133,4
Lime Petroleum AS -183,0 0,0 0,0 0,0 -183,0
VNG Norge AS -246,3 0,0 9,9 0,0 -236,4
Tullow Oil (Bream) Norge AS -241,8 0,0 0,0 0,0 -241,8
Capricorn Norge AS -247,4 0,0 0,0 0,0 -247,4
Suncor Energy Norge AS -253,7 0,0 2,9 0,0 -250,8
DNO Norge AS -271,6 0,0 0,0 0,0 -271,6
Bayerngas Norge AS -274,8 0,0 0,0 0,0 -274,8
Edison Norge AS -318,0 0,0 0,0 0,0 -318,0
Aker BP ASA -342,0 0,0 0,0 0,0 -342,0
Tellus Petroleum AS -369,1 0,0 0,0 0,0 -369,1
Wellesley Petroleum AS -389,3 0,0 0,0 0,0 -389,3
Noreco Norway AS -402,7 0,0 0,0 0,0 -402,7
Faroe Petroleum Norge AS -444,6 0,0 5,4 0,0 -439,3
Lundin Norway AS -678,1 0,0 113,1 93,8 -471,2
Point Resources AS -727,8 0,0 7,7 0,0 -720,1
Tullow Oil Norge AS -776,3 0,0 0,0 0,0 -776,3
BP Norge AS -2 257,6 0,0 0,0 0,0 -2 257,6
Sum 65 049,1 1,0 939,2 5 182,0 71 171,2

På NorskPetroleum.no kan du lese mer om EITI-standarden, og laste ned informasjon om hvor mye selskapene på norsk sokkel har betalt i skatter og avgifter de siste årene.

Les også: