Nye områder for oljeutvinning

Publisert

Søknadsfrist tirsdag 2. september.

Olje- og energidepartementet lyste torsdag ut blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Målet er å tildele utvinningstillatelser i begynnelsen av neste år.

Utlysningen er et steg i prosessen som går under betegnelsen TFO 2014, der forkortelsen står for «tildeling i forhåndsdefinerte områder».

TFO-ordningen er en av hjørnesteinene i norsk petroleumspolitikk. Ved å bidra til effektiv utforskning av store deler av norsk sokkel, har den vært avgjørende for de store verdiene som er skapt gjennom leteaktiviteten de siste årene, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Områdene som er med i årets TFO-runde, er utvidet med seks blokker i Norskehavet og tre blokker i Barentshavet.

Hoveddelen av leteaktiviteten på norsk sokkel foregår innenfor TFO-området. Det å legge til rette for at det opprettholdes et høyt tildelingsnivå i disse rundene, er avgjørende for å oppfylle regjeringens ambisjoner for næringen, fortsetter Lien.

Søknadsfristen for oljeselskaper som ønsker å delta i tildelingsrunden, er satt til tirsdag 2. september.

©NTB