Norge og Brasil samarbeider på en rekke områder, også innenfor petroleumsforskningen. Her er olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg fra et tidligere besøk i Brasil til oljeselskapet Petrobras, hvor også HKH Kronprins Haakon deltok Foto: OED
Norge og Brasil samarbeider på en rekke områder, også innenfor petroleumsforskningen. Her er olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg fra et tidligere besøk i Brasil til oljeselskapet Petrobras, hvor også HKH Kronprins Haakon deltok Foto: OED

Nye fellesprosjekter med Brasil innen petroleumsforskning

Resultatene fra den andre fellesutlysningen innen petroleumsforskning mellom Norge og Brasil er nå klare.

Følgende tre prosjekter har fått støtte i den andre fellesutlysningen:

  • NEXFLOW – "Next generation oil-water flow models in production technologies" der SINTEF AS er norsk partner
  • PeTWIN: "Whole-field digital twins for production optimization and management" der Universitetet i Oslo er norsk partner
  • "Project of quantitative risk analysis for designs of permanent abandonment of wells" der IRIS - Energi, NORCE Norwegian Research Centre AS er norsk partner.

Forskningsrådet har satt av 20 millioner kroner til fellesutlysningen. Deres brasilianske motpart FINEP, en myndighetsorganisasjon som finansierer forsknings- og teknologiprosjekter i Brasil, har satt av tilsvarende beløp for brasilianske søkere, skriver Regjeringen på sine nettsider.

Deler de samme utfordringene

— Det er viktig at norske forskningsmiljøer orienterer seg internasjonalt og Brasil er en opplagt samarbeidspartner innen petroleumsforskning. Landene deler mange av de samme tekniske og naturgitte utfordringer for petroleumsproduksjon offshore, og vi har derfor mye å tjene på samarbeid om nye innovative løsninger og ny teknologi, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Prosjektene vil gjennomføres med støtte fra operatørselskaper med aktivitet på norsk sokkel, og i samarbeid med brasilianske forskningsorganisasjoner som mottar støtte fra Finep og brasilianske industripartnere. Prosjektaktivitetene omfatter grunn- og anvendt forskning som vil kunne frembringe resultater med høy relevans for offshore petroleumssektor i både Norge og Brasil.

I 2013 signerte Norge og Brasil forskningsavtalen BN21 - Brasil og Norge i det 21. århundret. BN21 bringer sammen viktige aktører fra begge land for å forbedre innovasjon til gjensidig nytte. Dette er andre gang