HINLOPENSTREDET 20070920: Under et forskningstokt tidligere i september støtte forskningsskipet "Lance" på fersk havis på 80 grader nord. Dette kan bli en sjelden hendelse i framtida, da sommerisen minsker med rekordfart. Sist søndag ble det registrert en ny minimusrekord for utbredelsen av Havis.Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX .
HINLOPENSTREDET 20070920: Under et forskningstokt tidligere i september støtte forskningsskipet "Lance" på fersk havis på 80 grader nord. Dette kan bli en sjelden hendelse i framtida, da sommerisen minsker med rekordfart. Sist søndag ble det registrert en ny minimusrekord for utbredelsen av Havis.Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX .

Ny strid om iskanten i forvaltningsplan

Publisert

Regjeringen insisterer på å bruke oppdaterte tall i sin definisjon av iskanten og høster ny kritikk fra Venstre og WWF.

Det skapte strid og store bølger da regjeringen i 2015 ba Norsk Polarinstitutt om å bruke ferskere tall for isutbredelsen i Barentshavet i oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. Dette førte til at de nordligste blokkene i utlysningen av 23. konsesjonsrunde samme år ikke lå innenfor iskantsonen.

Nå bekrefter statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet overfor Dagsavisen at det samme datagrunnlaget skal benyttes i oppdateringen av forvaltningsplanen for Norskehavet.

Dette får Venstres stortingsrepresentant Olav Elvestuen og WWF til å reise bust. For to år siden sendte en samlet opposisjon iskantdefinisjonen tilbake til daværende miljøminister Tine Sundtoft (H) med krav om at iskantgrensene som ble satt i den opprinnelige forvaltningsplanen fra 2011 fortsatt skulle gjelde. Elvestuen mener det er unødvendig av regjeringen å ta en omkamp på iskantdefinisjonen.

– De vet hva flertallet i Stortinget mener. Jeg regner med at det samme flertallet som sist vil stemme ned dette, sier Elvestuen til avisen.

WWFs rådgiver for Arktis og nordområdene Nils Harley Boisen karakteriserer det som en «hårreisende» snikinnføring av den nye iskantdefinisjonen.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp), avviser kritikken og mener at det er riktig å bruke de mest oppdaterte beregningene av hvor den sårbare iskantgrensen går.

– Jeg vil ikke kalle dette en omkamp. Vi bruker i realiteten det beste kunnskapsgrunnlaget vi har på hvor iskanten faktisk er. Det var det vi la til grunn i forrige runde, og det er det vi legger til grunn i oppdateringen av forvaltningsplanen, sier Søviknes til NTB.

(©NTB)