KJELLER 20011126 Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller. Reaktor-tårnet.Foto: Thomas Bjørnflaten / SCANPIX
KJELLER 20011126 Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller. Reaktor-tårnet.Foto: Thomas Bjørnflaten / SCANPIX

Ny statlig etat for atomavfall plasseres i Halden

Publisert

Den nye statlige etaten som skal ha ansvar for opprydning av atomavfall vil bli lagt til Halden i Østfold. Halden har en av landets to atomreaktorer.

Det nye forvaltningsorganet skal hete «Norsk nukleær dekommisjonering (NND) – statlig etat for avvikling av nasjonale atomanlegg og håndtering av atomavfall».

– Jeg er glad for at vi nå har funnet vertskapskommunen hvor vi kan lokalisere etaten som skal ha ansvar for oppryddingen av den nukleære virksomheten i Norge. Dette betyr at flere statlige arbeidsplasser legges til Halden. De har allerede det største kompetansemiljøet i Norge og den største reaktoren og er derfor veldig godt egnet til å ta jobben, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen er avhengig av at opprettelsen av den nye etaten går gjennom i Stortinget.

Store utfordringer

Institutt for energiteknikk (IFE) eier og driver de to norske atomreaktorene i Halden og på Kjeller. Disse reaktorene er blant de eldste i verden, og totalt er det lagret 17 tonn brukt atombrensel i disse anleggene. 12 tonn er såkalt ikke-lagringsbestandig brukt brensel som trenger behandling/omdanning før det kan lagres.

– Dette er en viktig og god avklaring for IFE, og en positiv nyhet for Halden og Østfold. Vi ser det som en stor fordel at etaten etableres geografisk nært IFEs virksomhet i Halden, med den tilhørende sterke kompetansen og forskningsmiljøet på atomkraft og atomsikkerhet som vi har der, sier administrerende direktør Nils Morten Huseby i IFE.

Den største utfordringen i oppryddingsarbeidet til den nye etaten blir å finne ut hvordan atombrenselet fra reaktorene til IFE skal håndteres. Etaten vil også få som oppgave å planlegge og gjennomføre riving av atomreaktorene i Halden og på Kjeller når den tid kommer.

Etaten i Halden vil måtte bygges opp gradvis, og det er derfor for tidlig å antyde hvor mange arbeidsplasser etableringen vil kunne gi.

Bellona positive

Bellona har bedt om en slik statlig etat siden 1999 og er svært fornøyd med at regjeringen nå vil etablere den.

– Etablering av et slikt senter er svært viktig for å få fortgang i prosessen med å sikre de dårlige lagrene vi har for brukt atombrensel i Norge. I tillegg er det avgjørende å få på plass en forsvarlig ordning for å demontere reaktorene i Halden og på Kjeller. Det er på høy tid at dette arbeidet starter, sier atomfysiker og daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer, i en kommentar.

(©NTB)