Ny rapport: nettselskapene vil investere 135 milliarder i strømnettet

Publisert

Det pågår en massiv oppgradering og utvidelse av det norske strømnettet, og dette koster mye penger. Tidligere har NVE anslått at det vil investeres omtrent 140 milliarder kroner over det neste tiåret.

Nå har NVE lagt frem en ny rapport. Der summerer de forventede investeringer til å ligge på 135 milliarder kroner det neste tiåret. Det skjer etter investeringer på 14 milliarder kroner i både 2016 og 2017.

På ett eller annet vis må investeringene hentes inn igjen i form av høyere tariffer og økt nettleie. Det er derfor viktig å investere nok, men ikke for mye i strømnettet. Hvis behovet ikke øker så mye som forventet eller hvis andre løsninger kan ta ned investeringsbehovet vil det være dumt å overinvestere i strømnettet.

- Nettselskapa legg i hovudsak «business as usual» til grunn for forventa nettinvesteringar. Ved å ta i bruk ny teknologi, kan investeringsbehovet reduserast. Vi arbeider saman med selskapa for å finne ut korleis den nye teknologien skal bli tatt i bruk, slik at nettleiga ikkje stig meir enn nødvendig seier direktør for energiavdelinga i NVE, Anne Vera Skrivarhaug.

Ifølge rapporten forventes nettinvesteringene å fordele seg med 20 milliarder i regionalnettet, mellom 50 og 70 milliarder i transmisjonsnettet og 50 milliarder i distribusjonsnettet. I tillegg kommer omternt 4 milliarder kroner i automatiske strømmålere (AMS).

Nettselskapene forventer ikke store økninger i strømforbruket i den alminnelige strømforsyningen, men innrapporterte tall viser at det vil bli en kraftig økning av strøm fra det som tidligere ble beskrevet som kraftkrevende industri. Dette inkluderer nå også datasentre.

Her kan du laste ned og lese hele rapporten.

Les mer: