Ny månelanding

Publisert

Zero vil ha konkurranse nå.

Regjeringen må nå sette i gang jakten på et anlegg som kan få fullskala fangst og lagring av karbon innen 2020, krever Zero. Oljeministeren lover en løypemelding i mai.

Regjeringen må lansere en konkurranse og legge penger på bordet for å realisere et fullskala karbonfangst og -lagringsanlegg innen 2020, sier miljøstiftelsen Zeros daglige leder Marius Holm.

Den rødgrønne regjeringens månelanding, Mongstad-anlegget for fangst og lagring av CO2, havarerte. Punktum for diskusjonen om anlegget ble satt i Stortinget torsdag.

Nå retter opposisjonen og miljøbevegelsen oppmerksomheten mot hvordan den nye regjeringen har tenkt å få på plass et fullskala renseanlegg innen 2020, slik den har lovet.

Fangst og lagring av CO2 anses som helt nødvendig om Norge skal nå målet om 30 prosent kutt i utslippene av klimagasser innen 2020 i forhold til 1990-nivå, slik klimaforliket krever.

Denne uken er forskere og byråkrater fra hele verden samlet i Berlin for å diskutere tredje del av den nye hovedrapporten til FNs klimapanel. Delrapporten handler om mulige løsninger på klimaproblemet, og CO2-fangst er blant teknologiene som omtales.

Store forventninger

Zero legger ikke skjul på at organisasjonen har store forhåpninger til den nye regjeringen, som både har varslet økt satsing på fornybar energi og fortsatt arbeid for karbonfangst.

Det viktigste for karbonfangst- og lagringsarbeidet i Norge og internasjonalt er at vi realiserer et anlegg innen 2020, sier Holm, som krever at regjeringen viser handlekraft og får et nytt prosjekt i gang.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) sier målet om et nytt fullskala renseanlegg innen 2020 ligger fast. Han er glad for Zeros engasjement.

Vi har sagt til Stortinget at vi skal gi en løypemelding om dette i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett, sier Lien til NTB.

Sør-Afrika?

Lien fikk i Stortingets spørretime sist onsdag hard kritikk fra opposisjonen, som mener regjeringen ikke er villig til å si noe konkret om hvordan den skal få ned de norske utslippene.

Vi har blant annet tatt over et arbeid med karbonfangst som var lagt på is, og som vi må utvikle en ny strategi for å få reetablert, svarte Lien, med henvisning til Mongstad-prosjektet.

Han vil foreløpig ikke gå inn på hvilke anlegg som kan være aktuelle i Norge med tanke på fangst og lagring av CO2.

Tidligere SV-leder og miljøvernminister Erik Solheim har tatt til orde for at den nye regjeringen bør legge sin egen månelanding til Sør-Afrika.

Norge bør absolutt vurdere å bygge et anlegg for karbonfangst og -lagring i Sør-Afrika. Utslippskonsentrasjonene er enorme, og vårt forhold til landet er godt, sa Solheim til NTB i vinter.

Urovekkende rapporter

Flere rapporter har den siste tiden bidratt til å understreke alvoret i klimautfordringene, både nasjonalt og internasjonalt.

I mars viste en rapport fra Miljødirektoratet at Norge kan nå sine utslippsmål, men at utslippene i så fall må kuttes raskt og kraftig fordi gapet mellom forventet utslipp og mål fortsatt er stort.

Sist uke viste en ny rapport fra FNs klimapanel at endringene i klimaet allerede er i gang, og at de blir sterkere for hver grad varmere jorda blir. Økt havnivå, fare for politisk uro, folkeforflytninger, endringer i nedbørsmønstre og vanskeligere forhold for matproduksjon er bare noen av advarslene i rapporten.

©NTB