Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE
Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE

NVEs direktør: - Ofte er debatten rundt vindkraft lite nyansert og høyt temperert

Forhåpentlig kan arbeidet som er lagt frem bidra til en mer kunnskapsbasert og nyansert offentlig debatt.

Publisert Sist oppdatert

Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) la i dag frem nasjonal ramme for vindkraft på land.

enerWE er tilstede under fremleggelsen, og vi tok en prat med energi- og vassdragsdirektør Kjetil Lund.

- NVE har gått fra 43 analyseområder og ned til 13 områder. Kan du si noe om hvorfor 30 områder ikke er aktuelle for vindkraft?

- Det er fordi vi har gått nøye gjennom disse områdene og avstemt de med andre natur, miljø- og samfunnshensyn i tråd med oppdraget og da har vi endt opp med et færre antall områder, forklarer Kjetil Lund til enerWE.

De 13 områdene er ifølge Kjetil Lund de mest egnede områdene når man tar hensyn både til vindressurser, nettkapasitet, natur og miljø.

enerWE spør olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg om han tror reduksjonen i antall områder vil dempe konfliktnivået med tanke på vindkraft.

- Vindkraft engasjerer uansett, sier Kjell-Børge Freiberg til enerWE. NVE har gjort en grundig jobb, og nå kommer vi til å sende det ut på en bred høring der vi oppfordrer alle til å delta.

Per Hanasand er styreleder i DNT. Han forteller til enerWE at organisasjonen fortsatt er bekymret for omfanget av vindkraft.

- Det er allerede gitt 100 konsesjoner, og at 35 av disse er bygget ut. Når du ser på konfliktnivået på de 35 og ser på at det skal bygges 65 til før vi kommer til selve rammeplanen, så er vi ikke beroliget. Det blir en viktig oppgave for oss fremover å vise at naturmangfold og friluftsliv er viktig for det norske folk fremover, og at det kanskje ikke er nødvendig å gjøre dette.

DNTs styreleder tror kartet som nå er lagt frem vil spisse diskusjonen.

- Nå er det tydeligere hvilke områder som egner seg. Noen vil like å være innenfor et egnet område, og noen vil mislike det sterkt. Nå blir det så tydelig. Når vi hadde 43 utredningsområder så kunne en håpe at mitt område ikke ble en del av det. De som ikke er blant de 13 kan puste lettet ut, og innenfor de 13 er det nok både jubelscener og de som er bekymret.

Han understreker at DNT er for vindkraft.

- Men vi vil at det skal ligge steder der du ødelegger minst mulig natur.

Kjetil Lund kan ikke gi et godt ja eller nei på om utbyggerne vil være fornøyde med den nasjonale rammen for vindkraft.

- Vår inngang i dette arbeidet har vært å peke ut de områdene som har vært best egnet til vindkraft når en tar hensyn til natur, nett og vindressuser. Så har vi lagt det frem til statsrådene i dag, og så får de ta det videre. Nå skal det ut på en bred høring.

Han understreker at motstanden mot utbygging ikke har påvirket rapporten.

- Men det er mye engasjement rundt vindkraft. Ofte er debatten lite nyansert og høyt temperert. Forhåpentlig kan arbeidet som er lagt frem bidra til en mer kunnskapsbasert og nyansert offentlig debatt.

Kjell-Børge Freiberg tror det fortsatt vil være ulike meninger om vindkraft, men han håper den nasjonale rammen for vindkraft vil være med på å dempe konfliktene.

På spørsmål om statsråden tror det antallet vil reduseres ytterligere svarer han følgende:

- Nå skal det ut på høring, og så ber vi om innspill. Da vil det være dumt å konkludere føre vi har kjørt den brede prosessen som jeg ønsker vi skal gjøre i denne saken.

Finnmark er et av områdene i Norge der det er best forhold for vindkraft, samtidig som det er lav befolkningstetthet. enerWE spør Kjetil Lund om det hvorfor kun er plukket ut et område til vurdering i Finnmark.

- I Finnmark er det begrensninger på nett, og det er heller ikke stort forbruk der. I tillegg er det reindriftsinteresser i Finnmark.

Han forteller at reindriftsinteresser veier tungt NVE, og at de har tatt hensyn til dette.

Han avslutter med å si at nå er det opp til regjeringen å ta dette arbeidet videre.

Powered by Labrador CMS