Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Ytterligere 36 nettselskaper får dagbøter fordi de ikke klarer å levere det de skal til Elhub

Kommer i tillegg til de 87 som allerede har blitt ilagt tvangsmulkt.

NVE forteller at de har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskaper som ikke klarer å levere daglig oppdaterte tall til Elhub.

Tvangsmulktene varierer fra kr 1 000 til kr 5 000, og vil ilegges for hver dag nettselskapene ikke etterlever krav til daglig rapportering i perioden fra 10. mai 2019 til 31. mai 2019.

Dette kommer i tillegg til de 87 vedtakene som var fattet i begynnelsen av april. Hittil har i alt 123 nettselskap mottatt vedtak om tvangsmulkt for mangler i daglig rapportering av målerverdier til Elhub.

Dette er de nye 36 nettselskapene som får tvangsmulkt:

 • Andøy Energi AS Nett
 • Borregaard
 • Clemens Kraft Drift AS, Nett
 • E-CO Energi AS Nett
 • Eidefoss AS Nett
 • Elkem AS Nett
 • Eramet Norway AS_DSO
 • Finnfjord AS Nett
 • Hallingdal Kraftnett AS
 • Hammerfest Energi Nett AS
 • Hemsedal Energi Nett
 • Høland og Setskog Elverk Nett
 • Hålogaland Kraft Nett AS
 • Istad Nett AS
 • Jæren Everk KF i Hå
 • Luster Energiverk AS Nett
 • Mo Industripark A/S Nett
 • Nordkraft Nett AS
 • Nord-Salten Kraft AS
 • Nordvest Nett AS
 • Nore Energi AS Nett
 • Norske Skog Saugbrugs Nett
 • Otra Kraft DA Nett
 • Rauland Kraftforsyningslag sa
 • Rauma Energi AS Nett
 • Røros E-verk Nett AS
 • Småkraft AS Nett
 • Stranda Energi AS Nett
 • Sykkylven Energi AS
 • Trøgstad Elverk AS
 • Uvdal Kraftforsyning - Nett SA
 • Valdres Energiverk AS Nett
 • Yara Norge AS, Yara Glomfjord
 • Ymber AS
 • Østfold Energi AS, Nett
 • Øvre Eiker Nett AS