Norge satte ny rekord med et strømforbruk på 132,9 TWh i 2017

Publisert

Hvert år utgir NVE to rapporter om hvordan det har gått med driftssikkerheten og leveringskvaliteten i kraftsystemet. Nå forteller de at de har lagt frem «Driften av kraftsystemet» og«Avbrotsstatstikk».

Driften av kraftsystemet ser overordnet på hvordan systemet har blitt styrt og utviklet, mens avbruddsstatistikken ser nedenfra og opp og viser hvordan sluttbrukerne av strøm har opplevd året.

NVEs rapport «Avbrotsstatistikk 2017» baserer seg på årlig, fylkesfordelt innrapportering fra 112 rapporteringspliktige nettselskap.

Leveringspåliteligheten i 2017 var 99,988 prosent, som innebærer at 0,012 prosent av elektrisk energi ikke nådde frem til sluttbruker. Dette er gode tall, og ifølge NVE gjør det 2017 til en av de bedre årene i historien.

- I snitt opplevde hver strømkunde 1,7 strømbrudd over tre minutter i fjor. Totalt var en gjennomsnittlig strømkunde uten strøm i 1 time og 52 minutter. Sammenlignet med 2016, var det både færre og kortere avbrudd i 2017, skriver NVE.

Vanligvis er det ekstremvær som trekker opp tallene i statistikken, men i 2017 var det ingen store enkelthendelser som førte til store avbrudd. Ekstremværene Ylva og Aina hadde kun mindre konsekvenser. Totalt sto de for om lag 30.000 avbrudd. Det høres sikkert mye ut, og var trolig frustrerende for de som opplevde det, men sammenlignet med tidligere år er dette veldig lave tall.

I rapporten om driften av kraftsystemet kommer det frem at det ble satt ny forbruksrekord i Norge med 132,9 TWh i fjor. 

2017 startet med historisk lave magasinnivåer, men på grunn av et mildt og nedbørsrikt vær har ressurssituasjonen normalisert seg i løpet av året.

Her kan du laste ned og lese rapportene: