Foto: NVE / Xgeo.no
Foto: NVE / Xgeo.no

Nå kan alle sjekke snømengden med åpne data fra satelitter

Viktig for flomvarsler og for vurdering av størrelsen på snølagrene som gir tilsig til vannmagasinene.

Publisert

NVE forteller i en pressemelding at de på Teknologidagene i Trondheim lanserte en ny tjeneste for å overvåke snø, innsjøis og flommer med satellittdata.

Data fra Sentinel-satellittene kan vises og analyseres i en ny modul av nettportalen Xgeo.no. Hensikten er å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare, samt utfordringer knyttet til islagte vann og elver.

- Norge er ledende i verden med å ta i bruk satellittdata i offentlig forvaltning. Dette er et godt eksempel på at innovasjon i Copernicus-programmet har gitt nytte,sier Dag Anders Moldestad, seniorrådgiver i Norsk romsenter.

Bildene fra verdensrommet kommer fra Sentinel-satellittene som går i baner mellom 700 og 800 kilometers høyde. De to Sentinel-1 satellittene tar radarbilder med høy detaljeringsgrad og ser gjennom natte/polarmørke og skyer.

Sentinel-2 satellittene tar optiske bilder med 10-20 m oppløsning. De er avhengig av sollys og tar bilder av jordoverflata der det er skyfritt og dagslys. NVE bruker bildene til å overvåke utbredelsen av snø i fjellet, is på innsjøene og breendringer.

Sentinel-3 tar hyppigere bilder enn Sentinel-1 og -2, men med grovere oppløsning (300-500 m).

NVE anvender spesialiserte algoritmer på satellittdataene for å beregne snødekningsgrad, isdekningsgrad, vanntemperatur og flomutbredelse.

- Det blir lettere å lage gode isvarsler, nå som vi kan se hvilke innsjøer som er islagt med et klikk på Xgeo.no,sier Kjetil Melvold, isvarsler og prosjektleder i NVE.

For å tilgjengeliggjøring disse nye datasettene og kunne analyse dem sammen med modeller og andre observasjoner, så legges datasettene ut på Xgeo.no. Xgeo.no har også fått funksjonalitet for å kombinere flere datakilder og tidspunkter i samme visning.

Dette er nyttig for å sjekke om de hydrologiske modellene viser riktig snømengde eller for å få informasjon der det mangler observasjoner. I Xgeo.no finnes det også en funksjon for å beregne snødekningsgraden i et vilkårlig valgt område, for eksempel et sted der det er ventet flom.

- De nye satellittdataene hjelper oss å sjekke om snøkartene og snømodellene stemmer, slik at vi får enda bedre naturfarevarsler på Varsom.no, sier Heidi B. Stranden, skredvarsler i NVE.

Sannsynligvis vil informasjonen om snømengder også være av stor interesse for all som er involvert i kjøp og salg av strøm på kraftbørsen ettersom mengden snø kan si noe viktig om hvor mye tilsig til vannmagasinene som kan forventes fra snøsmeltingen. Dette gir stort utslag for hvor mye strøm de norske vannkraftverkene kan produsere, og dermed vil det ha stor påvirkning på spesielt de norske strømprisene.