Vindkraftverk går sammen om fugleprosjekt

Felles etterundersøkelse på tvers av flere vindkraftverk skal gi bedre svar på utfordringene med hubro og rovfugltrekk.

Publisert

NVE skriver på sin hjemmeside at de har godkjent en søknad fra flere konsesjonærer for vindkraftverk i Agder og Rogaland, der de går sammen om en felles etterundersøkelse for å bedre forstå virkningene vindkraftverk har for hubro og rovfugletrekk.

Som en del av konsesjonene de fikk tildelt satte NVE krav om at det skulle gjennomføres etterundersøkelser for hubro og trekkende rovfugl. Nå har flere vindkraftverk i Agder og Rogaland gått sammen om å gjøre det i form av et felles prosjekt.

 • Bjerkreim vindkraftverk
 • Skinansfjellet vindkraftverk
 • Gravdal vindkraftverk
 • Måkaknuten vindkraftverk
 • Stigafjellet vindkraftverk
 • Egersund vindkraftverk
 • Svåheia vindkraftverk
 • Faurefjellet vindkraftverk

- Det er positivt at flere konsesjonærer med vindkraftverk som berører de samme miljøverdiene nå går sammen om en felles undersøkelse for å øke kunnskapsnivået og forstå virkningene av aktiviteten bedre, sier avdelingsdirektør Ingunn Åsgård Bendiksen i NVE.

De reviderte undersøkelsene NVE nå har godkjent, kommer til å ha et større omfang og foregå over en lengre tidsperiode enn det programmet som opprinnelig var godkjent.

NVE har godkjent søknaden om endringer i det fastsatte undersøkelsesprogrammet med følgende vilkår:

 • det skal leveres statusrapport for undersøkelsesprogrammene etter tre år og sluttrapport når etterundersøkelsene avsluttes
 • det skal gjennomføres et årlig oppfølgingsmøte med NVE for rapportering av resultater
 • dersom hubroterritorier tas ut av nasjonalt overvåkningsprogram for hubro skal disse innlemmes i undersøkelsene i dette prosjektet
 • kadaversøk og telling av trekkende rovfugl skal gjennomføres fra og med første år med drift og i fem år
 • det skal tilrettelegges for at Skorveheia vindkraftverk og andre vindkraftverk kan delta og bidra forholdsmessig i de pågående etterundersøkelsene

NVE tror at det å samle informasjonen fra et så stort område vil gi mer og bedre datagrunnlag, og at resultatet vil være nyttig også for andre vindkraftprosjekter rundt om i Norge.