- Vi tror at de tiltakene vi her foreslår vil bidra til en enda bedre konsesjonsprosess

NVE har utarbeidet forslag til forbedringer av konsesjonsprosessen for vindkraft på land.

Publisert   Sist oppdatert

NVE skriver i en pressemelding at de har gjennomført et internt arbeid med å gå gjennom konsesjonssystemet for vindkraft på land og vurdere tiltak for forbedringer. Nå er arbeidet utført, og vurderingene er samlet i en rapport. Den er nå sendt til Olje- og energidepartementet.

– Vi har også i dag en omfattende og grundig konsesjonsprosess for vindkraft i Norge. Men det er alltid mulig å forbedre prosesser. Det siste året har vi gjennomført flere innstramminger. Vi tror at de tiltakene vi her foreslår, samlet eller hver for seg vil bidra til en enda bedre konsesjonsprosess, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Rapporten går kronologisk gjennom konsesjonsprosessen, og drøfter aktuelle tema og forslag til tiltak. Tiltakene er delt inn i fire deler som hver inneholder flere enkelttiltak.

Vi foreslår blant annet å sette en grense for turbinhøyde i konsesjonen. Vi foreslår også å legge om til regionale konsesjonsrunder, der fylkene får en tydeligere rolle enn i dag

Kjetil Lund

– Vi foreslår blant annet å sette en grense for turbinhøyde i konsesjonen. Vi foreslår også å legge om til regionale konsesjonsrunder, der fylkene får en tydeligere rolle enn i dag, sier Kjetil Lund.

I rapporten som NVE har oversendt departementet har satt opp det de kaller fire tiltakspakker.

 1. Tiltak for økt kunnskap, informasjon og veilledning
 2. Tiltak i prosessen fra melding til konsesjonsvedtak
 3. Tiltak i prosessen fra konsesjonsvedtak til drift
 4. Tiltak for sterkere styring av volum og lokalisering

NVE påpeker imidlertid at de mener departementet kan velge og vrake på tvers av tiltakspakkene når de skal ta sin beslutning. Denne inndelingen er først og fremst ment for å skape bedre oversikt for departementet - og andre med interesse for vindkraftutbygging.

I rapporten skriver NVE at den største endringen de anbefaler er regionvis konsesjonsbehandling av vindkraftverk.

De påpeker også at ikke alle tiltakene iverksettes, da det isåfall vil være veldig tid- og ressurskrevende.

NVE har også satt opp en oversikt over fasene som konsesjonsbehandlingen av vindkraft går gjennom i dag:

 • Fase 0: Initiativfasen
 • Fase 1: Meldingsfasen
 • Fase 2: Utredningsfasen
 • Fase 3: Konsesjonssøknadsfasen
 • Fase 4: Detaljplanleggingsfasen
 • Fase 5: Utbyggingsfasen
 • Fase 6: Driftsfasen
 • Fase 7: Avviklingsfasen

Her kan du laste ned og lese NVE's forslag til ny konsesjonsprosess for vindkraft på land.