Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Vi kan ikke se at noen av klagene gir grunnlag for å omgjøre våre vedtak i saken som gjelder Vardafjellet vindkraftverk

NVE overlater til olje- og energidepartementet å avgjøre saken.

Publisert

NVE skriver på sin hjemmeside at de har behandlet klager på Vardafjellet vindkraftverk fra Sandnes kommune og naboer knyttet til Vardafjellet vindkraftverk.

De klager på vedtak om godkjenning av detaljplan/miljø-, transport- og anleggsplan.

- Vi har vurdert klagegrunnene som angår NVEs saksbehandling og innholdet i vedtakene. Vi kan ikke se at noen av klagene gir grunnlag for å omgjøre våre vedtak i saken som gjelder Vardafjellet vindkraftverk, skriver NVE på sin hjemmeside.

NVE tolker klagene som en begjæring om omgjøring av vedtakene, og oversender derfor klagene til til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse.

Dermed blir det opp til olje- og energiministeren å avgjøre saken.