Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

NVE vil ha økt lokal forankring når vindkraftanlegg bygges

NVE-direktør Kjetil Lund oppfordret vindkraftbransjen til tettere samarbeid med de som berøres av vindkraftutbygging.

På NVEs årlige vindkraftseminar i Drammen tok NVE-direktør Kjetil Lund til ordet for tettere samarbeid og bedre lokal forankring i vindkraftprosjektene.

– Vi er inne i en periode der det bygges mye vindkraft. Mange steder har samspillet mellom lokale interesser og utbygger fungert godt, men det gjelder ikke i alle prosjekter. Da må vi gjøre det vi kan for å sikre gode prosesser mellom utbygger, kommune og andre lokale interesser. I alle kommuner er folk opptatt av nærmiljøet sitt. Dette må utbyggere av vindkraft ta hensyn til. Vi vil derfor vurdere å stramme kravene til prosess ytterligere, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

NVE forteller at de allerede har strammet inn kravene til dialog med kommuner og grunneiere i utarbeidelse av detaljplaner. Nå vurderer de ytterligere innstramming i kravene for å sikre at utbyggere legger til rette for informasjon, involvering og dialog nå når anlegg skal realiseres.

– I Norge har vi praktisert fleksibilitet i konsesjonsregimet. Det har det vært gode grunner til, fordi det gir bedre mulighet til å bruke ny teknologi og ta ut effektivitetsgevinster. Men med fleksibilitet følger også ansvar for å involvere berørte interesser godt når prosjektene utvikles. Konsesjonene og de vilkårene som følger av disse skal etterleves. Brytes de gitte tillatelsene, vil vi følge opp med reaksjoner, understreket Kjetil Lund.

Her kan du lese hele åpningsinnlegget til Kjetil Lund på NVE.no.