Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- NVE har ikke et syn på tempo, omfang eller volum av vindkraft i Norge

NVE's analyse viser at mindre vindkraft gir dyrere strøm, men sjefen er klar på at de kun er satt til å forvalte det politikerne bestemmer.

Publisert

På onsdag la NVE frem sin nyeste utgave av sin årlige langsiktige markedsanalyse for 2019 til 2040. Der har de blant annet gjort en analyse av hvordan strømprisene vil påvirkes ved utbygging av lite eller mye vannkraft, samt en analyse av hvor mye ekstra strøm vannkraftverkene kan produsere som følge av klimaendringene og økt nedbør.

Dagen etter arrangerer NVE Energidagene. Der fortalte olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg at regjeringen skrinlegger Nasjonal ramme for vindkraft, og enerWE bruker derfor anledningen til å spørre NVE-sjef Kjetil Lund om hvordan en pause i vindkraftutbyggingen kan påvirke de norske strømprisene.

Han er nøye med å poengtere at det på ingen måte er snakk om en full stopp som får store utslag for strømprisene.

Det bygges ut mye vindkraft i Norge i dag. Det er fortsatt mange konsesjoner som er gitt og som ikke er tatt i bruk. Det er ikke sånn at det er en pause og at det ikke skjer noen ting. Det skjer mye nå

Kjetil Lund

- Det bygges ut mye vindkraft i Norge i dag. Det er fortsatt mange konsesjoner som er gitt og som ikke er tatt i bruk. Det er ikke sånn at det er en pause og at det ikke skjer noen ting. Det skjer mye nå, sier Lund til enerWE.

Han vil ikke overdramatisere vindkraftutbyggingens betydning for strømprisen, og påpeker at det er snakk om en mindre forskjell som blir til over en lang tidsperiode.

- I 2040, som tross alt er noen år frem i tid, så er det alt annet likt snakk om snaue 10 øre, sier Lund.

I rapporten har NVE analysert seg frem til at forskjellen mellom å bygge ut mye og lite vindkraft kan gi et utslag på 9 øre/kWh i 2040.

Lund er nøye med å påpeke at dette er modellerte beregninger, og han sier at det er mange andre faktorer som kan påvirke dette.

- Det er ikke særlig overraskende resultat at hvis du bygger mer kraft så påvirker det prisene nedover, sier Lund.

Det har vært et stort opprør mot vindkraft på land rundt om i landet, og det er ikke til å stikke under en stol at det er lagt opp til få - eller rettere sagt ingen vindturbiner - i hovedstaden eller de store tettbygde byene i Norge. Vindturbinene settes stort sett opp ute i distriktene, mens det naturlig nok bor flest strømkunder i storbyene.

Ettersom NVE har analysert seg frem til at mengden vindkraft har en stor påvirkning på prisnivået på strømregningen, er det fort gjort å se for seg at dette kan bli nok en problemstilling i den delen av samfunnsdebatten som går mellom by og land.

NVE-sjefen er imidlertid klokkerklar på at verken rapporten eller det som ble presentert i foredraget hans er et argument for eller mot utbygging av vindkraft.

Dette var ikke et innlegg for å bygge mer vindkraft. NVE har ikke et syn på tempo, omfang eller volum av vindkraft i Norge. Det er det politikerne som skal bestemme. Vi skal drive forvaltning

Kjetil Lund

- Dette var ikke et innlegg for å bygge mer vindkraft. NVE har ikke et syn på tempo, omfang eller volum av vindkraft i Norge. Det er det politikerne som skal bestemme. Vi skal drive forvaltning, sier Lund.

Når NVE nå har laget en analyse, så er det en videreføring av noe de har gjort på alle områder innenfor områdene de er satt til å forvalte.

- Vi lager også analyser, som den langsiktige kraftanalysen som vi la frem. Den gir det resultatet, og så rapporterer vi på det, sier Lund.

Han er veldig klar på at NVE i rapporten har presentert tre scenarioer for vindkraftutbyggingen med henholdsvis lav, middels og høy utbyggingsaktivitet. Det betyr ikke at de har en mening om hvilket scenario politikerne bør legge opp til.

- Vi har ikke et preferert eller foretrukket scenario av de tre scenarioene vi presenterer, sier Lund.

Når det gjelder de 3,5 ekstra TWh med vannkraftproduksjon som vannkraftverkene har fått så langt som følge av klimaendringer, er ikke NVE-sjefen overasket.

- Med klimaendringene får vi mer nedbør og mer tilsig. Over tid vil det være så mye at det slår ut i tallene, sier Lund.