NVE bøtelegger vindkraftutbyggere for brudd på energiloven

- Det er alvorlig at en konsesjonær ikke etterlever kravene som settes i forbindelse med byggingen av de to vindkraftanleggene.

Publisert Sist oppdatert

SNVE skriver i en pressemelding at de har ilagt Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS et overtredelsesgebyr på kr 250 000 for brudd på energiloven.

I forbindelse med at anleggsveien ble lagt annerledes enn det som var konsesjonsgitt, ble det satt krav i godkjenningen av miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) at det skulle være en sperreanordning for rein på anleggsveien. Etterlevelse av dette kravet har vært mangelfull.

Det er alvorlig at en konsesjonær ikke etterlever kravene som settes i forbindelse med byggingen av de to vindkraftanleggene

Øyvind Leirset

- Det er alvorlig at en konsesjonær ikke etterlever kravene som settes i forbindelse med byggingen av de to vindkraftanleggene. I dette tilfellet var kravet satt ut fra reindriftsnæringens behov om at reinen ikke skulle kunne forflytte seg inn i anleggsområdet, sier Øyvind Leirset seksjonssjef for miljøtilsyn av energianlegg.

I en MTA blir det konkretisert hvordan anlegget skal bygges innenfor rammen av konsesjonen. Dersom det er behov, settes det ytterligere krav i godkjenningen av MTA for å redusere de negative konsekvensene av tiltaket mest mulig. Det kan f.eks. være snakk om konkrete krav til hvordan arbeidet skal utføres i terrenget.

Under forberedelsen til byggingen av de to anleggene oppsto et behov for å endre adkomstveien til anleggene. Siden Kvitfjell og Raudfjell er viktige beiteområder for tamrein, ble det satt vilkår om en sperreanordning på anleggsveien. Med en velfungerende sperreanordning kunne reindriften forsikre seg om at reinen ikke kunne på områder de ikke skulle være.

NVE skriver at det i denne saken var mangelfull oppfølging slik at sperreanordningen ikke fungerte etter intensjonen en periode i juli og oktober 2019. I disse periodene var det mulighet for reinen å trekke inn i anleggsområdet, og det får nå konsekvenser i form av et overtredelsesgebyr.

Her kan du laste ned og lese vedtaket.