Her er de beste områdene for vindkraft i Norge

Publisert

NVE har nå publisert to nye grunnlagskart for hvor det kan og bør bygges ut vindkraft i Norge. Det betyr at steg to i prosessen med å identifisere områder for vindkraftutbygging nå er ferdig.

Det første kartet gir en oversikt over de områdene som av forskjellige grunner er ekskludert fra videre analyse. Det andre kartet er et såkalt LCOE-kart. LCOE-kartet gir en grov fremstilling av hvilke områder som kan ha lavere produksjonskostnader enn andre områder.

Sammen med kartene har NVE også publisert temarapporter:

  • Virkninger for reindrift og annen samisk utmarksbruk
  • Risiko for iskast og hvordan den kan minimeres
  • Virkninger for kulturminner og kulturmiljøer
  • Kartene og rapportene kommer som følge av at Stortinget i 2016 bestemte at det skal utvikles en nasjonal ramme for vindkraft i Norge. Det endelige forslaget skal leveres til Stortinget innen 1. mars 2019.